Подати
оголошення

Ресторан Манхеттен
14.07.2014, 18:02

Поради для підприємців: Що робити, якщо до вас прийшли перевіряючі

Для того, щоб вільно та у рівних умовах спілкуватись із представником контролюючого органу, платник податків, перш за все, повинен чітко знати свої права та обов'язки, які визначаються Конституцією України, Податковим кодексом, Митним кодексом та іншими правовими нормативними документами, якими регулюються питання оподаткування та правовідносини.
Отже відповідно до статті 17.1. Податкового кодексу - платник податків має право:

17.1.2. представляти свої інтереси в контролюючих органах самостійно, через податкового агента або уповноваженого представника;

17.1.6. бути присутнім під час проведення перевірок та надавати пояснення з питань, що виникають під час таких перевірок, ознайомлюватися та отримувати акти (довідки) перевірок, проведених контролюючими органами, перед підписанням актів (довідок) про проведення перевірки, у разі наявності зауважень щодо змісту (тексту) складених актів (довідок) підписувати їх із застереженням та подавати контролюючому органу письмові заперечення в порядку, встановленому цим Кодексом;

17.1.7. оскаржувати в порядку, встановленому цим Кодексом, рішення, дії (бездіяльність) контролюючих органів (посадових осіб), надані контролюючими органами податкові консультації;

17.1.8. вимагати від контролюючих органів проведення перевірки відомостей та фактів, що можуть свідчити на користь платника податків;

17.1.9. на нерозголошення контролюючим органом (посадовими особами) відомостей про такого платника без його письмової згоди та відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, державну, комерційну чи банківську таємницю та стали відомі під час виконання посадовими особами службових обов'язків, крім випадків, коли це прямо передбачено законами;

17.1.11. на повне відшкодування збитків (шкоди), заподіяних незаконними діями (бездіяльністю) контролюючих органів (їх посадових осіб), у встановленому законом порядку;

17.2. Платник податку має також інші права, передбачені законом.

Генпрокуратура перевіряє банк Клименка на причетність до сепаратистів

Право на оскарження рішення, дії або бездіяльність митних органів передбачене статтями 24-30 Митного Кодексу України.

Слід пам'ятати, що посадові особи та інші працівники органів доходів і зборів, які прийняли неправомірні рішення, вчинили неправомірні дії або допустили бездіяльність, у тому числі в особистих корисливих цілях або на користь третіх осіб, несуть кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та іншу відповідальність відповідно до закону. А шкода, заподіяна особам та їх майну неправомірними рішеннями, діями або бездіяльністю органів доходів і зборів або їх посадових осіб чи інших працівників, при виконанні ними своїх службових (трудових) обов’язків, відшкодовується цими органами, організаціями у порядку, визначеному законом.

Отже, до вас навідались перевіряючі. Що слід робити у першу чергу?
Перш за все, пересвідчитись, чи дійсно перед вами працівники органів доходів і зборів: вимагайте показати службові посвідчення, чітко назвати свої посади, прізвища, імена та по-батькові, причину та підстави прибуття на місце здійснення підприємницької діяльності.

- Вимагайте у перевіряючих заповнити Журнал перевірок.

- Ви маєте детально ознайомитися та зняти копії направлення на проведення перевірки, в якій зазначаються дата видачі, найменування контролюючого органу, реквізити наказу про проведення відповідної перевірки, найменування та реквізити суб'єкта (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - платника податку, який перевіряється) або об'єкта, перевірка якого проводиться, мета, вид (документальна планова/позапланова або фактична), підстави, дата початку та тривалість перевірки, посада та прізвище посадової (службової) особи, яка проводитиме перевірку. Направлення на перевірку у такому випадку є дійсним за наявності підпису керівника контролюючого органу або його заступника, що скріплений печаткою контролюючого органу. Також у перевіряючих повинна бути копія наказу про проведення перевірки.

Чим займатиметься Державна фіскальна служба

- Прізвища, які зазначені в направленні на проведення перевірки, повинні відповідати службовим посвідченням.

- Непред'явлення або ненадіслання у випадках, визначених цим Кодексом, платнику податків (його посадовим (службовим) особам або його уповноваженому представнику, особам, які фактично проводять розрахункові операції) цих документів, або пред'явлення зазначених документів, що оформлені з порушенням вимог, встановлених цим пунктом, є підставою для недопущення посадових (службових) осіб контролюючого органу до проведення документальної виїзної або фактичної перевірки.

У разі вимагання перевіряючими неправомірної вигоди - грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи тощо, платник ні в якому разі не повинен йти на поступки. Завжди Ви повинні пам'ятати, за давання неправомірної вигоди (хабара) так само передбачена кримінальна відповідальність як і за його отримання.

Особа, яка обіцяла чи надала неправомірну вигоду, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо стосовно неї були вчинені дії щодо вимагання неправомірної вигоди і після пропозиції, обіцянки чи надання неправомірної вигоди вона до повідомлення їй про підозру у вчиненні нею злочину добровільно заявила про те, що сталося до правоохоронного органу.

Міндоходів України розформували

З метою доведення в подальшому факту вимагання, а не пропозиції, чи провокації, необхідно вжити всіх доступних заходів фіксації розмов чи поведінки перевіряючих (залучення до розмови інших осіб, які б могли підтвердити вимагання, застосування відео та аудіозапису, розмови бажано проводити в місцях де є камери відеоспостереження тощо).

За кожним таким фактом необхідно звертатись до правоохоронних органів України - Служби безпеки, Міністерства внутрішніх справ, Прокуратури. Також у разі вимагання неправомірної вигоди працівниками Міндоходів, платник може звертатись за телефоном гарячої лінії Міністерства доходів зборів - "Пульс" (044) 284-00-07.

Слід пам'ятати, що корупцію можна подолати тільки тоді, коли платники податків будуть дотримуватись лише двох правил:
ПРАВИЛО ПЕРШЕ – НЕ ДАВАТИ ХАБАРА!
ПРАВИЛО ДРУГЕ - ЧЕСНО СПЛАЧУВАТИ ПОДАТКИ ТА МИТНІ ПЛАТЕЖІ!

Коментарі: