подати
оголошення

Ресторан Манхеттен
консультація гінеколога в м. Рівне
03.12.2014, 10:30

Рівняни вивчали туристичний досвід Сполучених Штатів Америки

www.gold-zona.com

В рамках проекту "Використання досвіду Сполучених Штатів Америки в питанні комплексного регіонального розвитку та маркетингу туристичної інфраструктури у Рівненській області" був проведений семінар для спеціалістів з питань туризму районних державних адміністрацій Рівненської області.
Туристична галузь відіграє важливу роль в оптимізації ефективності реалізації наявного в регіоні чи країні культурного, архітектурного, історичного, екологічного потенціалу тощо. Правильні рішення щодо розвитку туризму сприяють економічному та соціальному розвитку регіонів та міст, які без цих кроків мали б значні труднощі. Багато країн навчились ефективно використовувати свій туристично-рекреаційний потенціал, і для України важливим питанням на сучасному етапі розвитку туризму є дослідження досвіду цих країн.

Особливу увагу слід звернути на Сполучені Штати Америки, адже ця країна має надзвичайно успішні приклади впровадження інновацій у всіх компонентах туристичної галузі: у розвитку туристичної інфраструктури, прямому та інтерактивному маркетинзі, використанні найсучасніших комунікаційних розробок, податковому регулюванні, ціновій політиці. Особливе місце в США посідає безпосередній вплив громади на розвиток туризму та співпраця між різними соціо-професійними групами.

Американськими спеціалістами проведені ґрунтовні дослідження щодо зростаючого всебічного впливу туризму на всю економіку, що часто просто не видно без глибокого наукового аналізу, а також розроблена низка рекомендацій щодо правильності формулювання туристичних показників та коефіцієнтів.

В рамках проекту "Використання досвіду Сполучених Штатів Америки в питанні комплексного регіонального розвитку та маркетингу туристичної інфраструктури у Рівненській області" був організований та проведений семінар для спеціалістів з питань туризму районних державних адміністрацій Рівненської області та представників готельної галузі. Інформація про туристичні досягнення американських громад та туристичних організацій викликала пожвавлену дискусію щодо ідей розвитку місцевого туристичного продукту. Так, значну підтримку здобули висловлені учасниками семінару пропозиції щодо пошуку шляхів поширення досвіду розвитку туризму США серед студентства та молоді регіону, адже це створить міцне підґрунтя для запровадження інноваційних методів управління, прогресивних маркетингових стратегій та ефективних моделей розвитку території.

Усвідомлення важливості туризму як галузі економіки та знання її характерних особливостей на основі американських наукових досліджень сприятиме формуванню у молоді сучасного погляду на туристичну проблематику.

Цікаві інноваційні рішення та пропозиції, що виникли в процесі обговорення, будуть в майбутньому застосовуватися учасниками заходу у практичній роботі. Для обміну досвідом щодо безпосереднього використання набутої інформації, порівняння очікуваних та отриманих результатів, вироблення нових рішень заплановане проведення подібної зустрічі через певний період часу.

Стаття підготовлена за підтримки Відділу преси, освіти та культури Посольства США в Україні. Точка зору, відображена у ній може не співпадати з офіційною позицією уряду США.

Статті до теми:

Рівненщина переймає туристичний досвід країн світу


Зелене світло змінам у туризмі
Коментарі: