19.04.2018, 14:03

У рівненському університеті відбулась міжнародна конференція

У Рівному відбулась І Міжнародна українсько-польська науково-практична конференція "Сучасні проблеми правотворення: досвід України та Польщі".
За спільної ініціативи Київського університету права НАН України, Національної академії наук України та Гданського державного університету (Польща) на базі Рівненського інституту КУП НАНУ така конференція проводилася вперше.

– Захід безумовно важливий. Оскільки це перша міжнародна конференція такого формату, яку організовує заклад. Вона, власне, і започатковує серію міжнародних наукових зустрічей ще з п'ятьма країнами світу, з якими університет налагодив тісну співпрацю. Серед них – Угорщина, Швейцарія, Грузія та Ізраїль, – розповів ректор Київського університету права Юрій БОШИЦЬКИЙ.На чолі польської делегації Гданського університету був професор, завідувач кафедри конституційного права та політичних інститутів Анджей Шміт. Основна мета конференції – обмін правовим досвідом Польщі з Україною шляхом пошуку, обговорення та визначення загальнотеоретичних підходів до правотворення в Україні на сучасному етапі.

Увага присутніх була сконцентрована на багатьох важливих аспектах життя людей у правовому суспільстві, серед яких – протидія домашньому насильству та дискримінації в сім’ї. Також розглянули й таке актуальне питання, як позиція України на міжнародній арені, та обговорили можливі шляхи її інтеграції.

Серед суспільно важливих тем було порушено: формування ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні; проблемні аспекти при оформлені спадщини за законом, підстави та порядок усунення від права на спадкування за законом спадкоємців першої черги спадкування; роль та статус захисника у кримінальному процесі; напрями та заходи державного регулювання ринку праці в Україні, проблеми безробіття в Україні та шляхи їх вирішення; проблеми реалізації та захисту прав і свобод людини та громадянина в Україні; актуальні проблеми допиту неповнолітнього підозрюваного на досудовому розслідуванні; система "електронний суд" як засіб забезпечення процесу судочинства; діяльність журналістів у зоні проведення Антитерористичної операції; а також йшлося про сучасний стан та перспективи виконання аліментних зобов’язань.Усі учасники конференції були переконані, що подібні заходи сприяють покращенню стану правотворення у державах, глибшого розуміння студентами отриманих знань, а також допоможуть зміцнити стосунки Польщі та України. Обговорили питання міжнародного рівня, що стосуються публічного та приватного права у державах. А саме: проблеми та зміни в методах здійснення напрямів державного регулювання молодіжного ринку праці в Україні; авторський теоретико-методологічний погляд на організаційно-правові засади сучасної системи забезпечення інформаційної безпеки у міждержавних і міжнародних відносинах; структурно-функціональний дискурс муніципального та адміністративного права України та Польщі; правосвідомість та сучасні підходи її формування у працівників суду Польщі, Великобританії та Австрії; актуальності проблеми боротьби з транснаціональною організованою злочинністю; регулювання праці жінок Міжнародною організацією праці та шляхів реформування законодавства України; гендерна політика в сучасних умовах у сфері праці; реформування оплати праці в сучасних умовах; правовий механізм питання боротьби з торгівлею людським органами на європейському просторі; проблеми торгівлі жінками в Індії; гармонізації законодавства України з Європейським правом як необхідна складова членства в ЄС. Провели порівняльний аналіз цивільно-правового регулювання обмеження права власності за законодавством України та Польщі. Надали порівняльну характеристику конституційно-правових принципів у країнах ЄС та Україні.

Важливим є факт проведення подібних науково-практичних конференцій саме у Рівному. До слова, на меті у Київського університету права є розширення не лише міжнародної наукової співпраці, а й обміну культурними надбаннями між державами. Оскільки, в рамках заходу, відбулося відкриття виставки кованих скульптур.