11.07.2022, 10:03

Жінок яких професій ставитимуть на військовий облік?

Згідно з Наказом Міноборони №313, де затверджено "Перелік спеціальностей і професій, що відповідають військово-обліковим спеціальностям, після отримання яких жінки беруться на військовий облік".
Відтак, починаючи з 1 жовтня 2022 року на облік ставитимуть жінок з такими спеціальностями:

- Хімія, хімічні технології та інженерія, біологія
- Інженерія програмного забезпечення, комп'ютерні науки, Інформаційні системи та технології, комп'ютерна інженерія
- Харчові технології, розробка виробництва і перероблення продукції тваринництва
- Стоматологія, медицина, медсестринство, фармація, технології медичної діагностики та лікування
- Біомедична інженерія, біотехнології та біоінженерія
- Ветеринарна медицина, ветеринарна гігієна
- Облік та оподаткування, маркетинг, менеджмент, підприємництво, економіка, гроші, банківська справа та страхування
- Видавництво та поліграфія
- Державна безпека
- Транспортні технології
- Будівництво та цивільна інженерія, архітектура та мостобудування, геодезія та землеустрій
- Авіаційний транспорт, Авіаційна та ракетно-космічна техніка
Електроніка
- Журналістика, професійна освіта (за спеціалізацією), спеціальна освіта
- Психологія, Соціологія, Політологія, Соціальна робота, соціальне забезпечення
- Залізничний транспорт
- Пожежна безпека

Жінки, які набули спеціальності, які входять до переліку, мають бути взяті на облік військовозобов'язаних з 1 жовтня 2022 року - згідно з Наказом Міноборони №35 від 07.02.2022.

У нормах частини 12 статті 1 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" зазначено, що жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу або залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час.