25.03.2013, 14:20

Як призначається пенсія у зв’язку з втратою годувальника

— Я інвалід, за станом здоров’я працювати не можу. Мій чоловік помер, в нас залишилося двоє неповнолітніх дітей. Чи можу розраховувати на пенсію у зв’язку з втратою годувальника?
Ольга, Рівне
Людмила СЛУЧУК, начальник відділу з призначення та перерахунку пенсій управління Пенсійного фонду України в м. Рівне:


— Звичайно ви можете розраховувати на призначення такої пенсії. Втім, варто врахувати, що на всіх членів сім’ї, які мають право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника, призначається одна спільна пенсія.
І вона призначається непрацездатним членам сім’ї померлого годувальника, які були на його утриманні за наявності в годувальника на день смерті страхового стажу, який був би необхідний йому для призначення пенсії по інвалідності. При цьому дітям пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається незалежно від того, чи були вони на утриманні годувальника.

Згідно зі статтею 36 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, непрацездатними членами сім’ї є:

- чоловік (дружина), батько, мати, якщо вони є інвалідами або досягли пенсійного віку, передбаченого в статті 26 цього ж Закону;
- діти (утому числі діти, які народилися до сплину 10 місяців з дня смерті годувальника) померлого годувальника, які не досягли 18 років або старші цього віку, якщо вони стали інвалідами до досягнення 18 років;
- чоловік (дружина), а в разі їх відсутності – один з батьків або брат чи сестра, дідусь чи бабуся померлого годувальника незалежно від віку і працездатності, якщо він (вона) не працюють і зайняті доглядом за дитиною (дітьми) померлого годувальника до досягнення нею (ними) 8 років.

До членів сім’ї, які вважаються такими, що були на утриманні померлого годувальника, відносяться особи, якщо вони:

– були на повному утриманні померлого годувальника;
– одержували від померлого годувальника допомогу, що була для них постійним і основним джерелом засобів до існування.

Члени сім’ї померлого годувальника, для яких його допомога була постійним і основним джерелом засобів до існування, але які й самі одержували пенсію, мають право, за бажанням, перейти на пенсію у зв’язку з втратою годувальника.

Усиновлені діти мають право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника нарівні з рідними дітьми.

Пасинок і падчерка мають право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника нарівні з рідними дітьми, якщо вони не одержували аліментів від батьків.

Неповнолітні діти, які мають право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника, зберігають це право і в разі їх усиновлення.

Положення цього Закону, що стосуються сім’ї померлого, відповідно поширюються і на сім’ю особи, визнаної безвісно відсутньою або оголошеною померлою у встановленому законом порядку.

Відповідно до ст. 37 зазначеного Закону пенсія по втраті годувальника призначається в розмірі: на одного непрацездатного члена сім’ї – 50 % пенсії за віком померлого годувальника; на двох та більше непрацездатних членів сім’ї – 100 % пенсії за віком померлого годувальника, що розподіляється між ними рівними частками. Дітям-сиротам пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається, виходячи з розміру пенсії за віком кожного з батьків.

Пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається з дня, що настає за днем смерті годувальника, якщо звернення про призначення такого виду пенсії надійшло протягом 12 місяців з дня смерті годувальника.

Пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається на весь період, протягом якого член сім’ї померлого годувальника вважається непрацездатним згідно із частиною другою статті 36 цього Закону, а члени сім’ї, які досягли пенсійного віку – довічно.

Діти, які навчаються за денною формою навчання в загальноосвітніх навчальних закладах системи загальної середньої освіти, а також професійно-технічних, вищих навчальних закладах, мають право на пенсію в разі втрати годувальника до закінчення навчальних закладів, але не довше як до досягнення 23 років та діти сироти – до досягнення ними 23 років незалежно від того, навчаються вони чи ні.

На вимогу члена сім’ї із загальної суми пенсії виділяється його частка, яка виплачується окремо.

Виділення частки пенсії провадиться з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому надійшла заява про виділення частки пенсії.

"Рівненська газета" № 12 від 21 березня 2013 року