Ми у Facebook

Зміни в подачі податкової декларації у 2011 році

Що змінилося цьогоріч, у податковій декларації, що подається щорічно до 1 квітня у зв'язку з прийняттям Податкового Кодексу, у зв'язку з іншими новинками законодавства та у зв'язку зі змінами рівня прожиткового мінімуму і мінімальної зарплати.
Артем Стоянов, старший партнер LCF LAW GROUP

З набранням чинності Податкового Кодексу України терміни, порядок і форма подачі податкової декларації на доходи фізичних осіб регулюється нормами цього документа.

Так, відповідно до 4 п. 18 ст. 49 НКУ, податкові декларації подаються за базовий звітний (податковий) період, який дорівнює календарному року для платників податку на доходи фізичних осіб - до 1 травня року, наступного за звітним. Раніше ж відповідно до Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» податкова декларація подавалася до 1 квітня року, наступного за звітним.

При цьому необхідно зазначити, що п. 3 ст. 179 НКП передбачає окремі терміни подання податкової декларації для платників податків-резидентів, що виїжджають за кордон на постійне місце проживання, а саме: вони зобов'язані подати до органу державної податкової служби податкову декларацію не пізніше 60 календарних днів, що передують виїзду. При цьому орган податкової служби протягом 30 календарних днів після надходження податкової декларації зобов'язаний перевірити визначене податкове зобов'язання, сплату належної суми податку і видати довідку про таку сплату та про відсутність податкових зобов'язань з цього податку. Довідка яка подається до органів митного контролю при перетині митного кордону і є підставою для проведення митних процедур.

НКП передбачає перелік осіб, звільнених від зобов'язання подання податкової декларації. Так, згідно з п.4 ст.179 платники податку звільняються від обов'язку подання податкової декларації незалежно від виду та суми отриманих доходів платниками податків, які:

* Є неповнолітніми або недієздатними особами і при цьому перебувають на повному утриманні інших осіб (включаючи батьків) та / або держави станом на кінець звітного податкового року;
* Знаходяться під арештом або є затриманими чи засудженими до позбавлення волі, перебувають у полоні або в ув'язненні на території інших держав станом на кінець граничного строку подання декларації;
* Знаходяться в розшуку станом на кінець звітного податкового року; перебувають на строковій військовій службі станом на кінець звітного податкового року;
* А так само в інших випадках.

Відповідно, до п. 5 ст. 179 НКУ податкова декларація заповнюється платником податку самостійно або іншою особою, нотаріальноуполномоченним платником податку здійснювати таке заповнення. При цьому НКУ визначено ряд осіб, на яких покладено обов'язок щодо заповнення та подання податкової декларації від імені платника податків. Так, згідно з п. 6 ст. 179 НКУ, обов'язок щодо заповнення та подання податкової декларації від імені платника податку покладається на таких осіб:

* Опікуна чи піклувальника - щодо доходів, отриманих неповнолітньою особою або особою, визнаною судом недієздатною;
* Спадкоємців (розпорядників майна, державних виконавців) - щодо доходів, отриманих протягом звітного податкового року платником податку, який помер;
* Державного виконавця, уповноваженого здійснювати заходи щодо забезпечення майнових претензій кредиторів платника податку, визначеного в установленому порядку банкрутом.

У разі виникнення питань щодо заповнення річної податкової декларації, платник податку до 1 березня, наступного за звітним періодом, має право звернутися із запитом до відповідного органу державної податкової служби з проханням дати роз'яснення щодо заповнення річної податкової декларації, у свою чергу орган державної податкової служби зобов'язаний надати безоплатні послуги із такого звернення. Дане право платника податків та зобов'язання органу державної податкової служби передбачено п. 10 ст. 179 НКП. У свою чергу п. 12 ст. 179 НКП передбачає за зверненням платника податку видачу органом державної податкової служби, до якого була подана податкова декларація, довідки про поданої декларації про майновий стан і доходи (податкова декларація) за формою, встановленою центральним органом державної податкової служби.

Необхідно зазначити, відповідно до Податковим Кодексом України, для багатьох фізичних осіб-платників податків в залежності від затвердженого рівня мінімальної заробітної плати залежить ставка податку, яка буде застосовуватися до доходів даних фізичних осіб. Так, відповідно до ст. 167 НКУ, ставка податку становить 15 відсотків від бази оподаткування отриманих доходів (за винятком деяких випадків), у тому числі, але не виключно у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат та винагород, що виплачуються (надаються) платнику у зв'язку з трудовими відносинами і за цивільно-правовими договорами. А також у формі виграшу в державну і недержавну грошову лотерею, виграшу гравця (учасника), отриманого від організатора азартних ігор.

Однак при цьому слід зазначити, що у випадку, якщо загальна сума отриманих платником податку у звітному податковому місяця доходів, зазначених вище, перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року, ставка податку складає 17% від суми перевищення з урахуванням податку, сплаченого за ставкою 15%. Відповідно до Закону України «Про державний бюджет України на 2011 рік на 1 січня 2011 року мінімальна заробітна плата складає 941 грн.

Катерина Гутгарц, головний редактор Prostopravo.com.ua

Глобальних змін у порядку подання річної податкової декларації не відбулося. Колишньою залишилася і сама форма декларації про майновий стан і доходи.

Із змін можна виділити наступні:

* Обов'язок платника податків по подачі податкової декларації вважається виконаним, якщо він отримував доходи не тільки виключно від податкових агентів, але й винятково від операції продажу (міни) або дарування майна при нотаріальному посвідченні договорів, за якими було сплачено податок;
* В новому НК немає норми про те, що особа, що заповнила декларацію платника податків на підставі нотаріального доручення за винагороду, несе відповідальність за її заповнення на рівні платника податку, а такий платник податку звільняється від відповідальності;
* Платник податків згідно з новим НК зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначеного у поданій податковій декларації, до 1 серпня року, наступного за звітним;
* У випадках, визначених законом, фізична особа подає декларацію, де вказуються не тільки відомості про його доходи, майновий стан, витратах та зобов'язання фінансового характеру, але і такі ж відомості про членів його сім'ї.

Зміна розміру прожиткового мінімуму впливає на розмір податкової соціальної пільги (сума, на яку платник має право зменшити загальний місячний дохід). Оскільки в даному випадку застосовується прожитковий мінімум, встановлений на 1 січня звітного року (з 01.01.2011 р. - 894 грн), то це буде актуально при поданні податкової декларації за 2011 рік.

Неоподатковуваний мінімум доходів громадян залишився тим самим - 17 грн.

Джерело www.prostobank.ua
Переглядів: 14243

АвтовикупТріада

Профідок


Актуальні новини України за сьогодні на https://www.ukr.net

Допомога ЗСУ


Квартири подобово

Робота в Рівному

Авто в Рівному

Нерухомість Рівного