Ми у Facebook

Нова звітність по ПДВ

Державна податкова адміністрація України своїм листом від 16.03.2011 р. № 7273/7/16-1517 “Щодо податкової звітності з податку на додану вартість” надала роз’яснення стосовно подання нових форм звітності з податку на додану вартість, затверджених наказом ДПА України від 25.01.2011 № 41 „Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість ”.
Починаючи з 1 квітня 2011 року податкова звітність з податку на додану вартість подається до органів державної податкової служби за новими формами, затвердженими Наказом № 41.

Форма декларації містить три аркуша, складається з чотирьох розділів та має 8 додатків із яких 3 додатки нових:

- Довідка (Д6) (додаток 6) для платників, які здійснюють операції, що не є об'єктом оподаткування, та/або операції з постачання послуг за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено відповідно до пунктів за межами митної території України, та/або операції, які звільнені від оподаткування (заповнюють Таблицю 1, Таблицю 2, Таблицю 3 відповідно) та підприємства (організації) інвалідів (заповнюють Таблицю 4).

- Розрахунок (перерахунок) частки використання сплаченого (нарахованого) податку за придбаними (ввезеними) товарами/послугами, необоротними активами між оподатковуваними та неоподатковуваними операціями (Д7) (додаток 7);

- Заява про відмову постачальника надати податкову накладну (порушення ним порядку заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних) (Д8) (додаток 8).

Звертаємо увагу, що на відміну від попередньої форми декларації у рядку 8 та рядку 16 передбачено можливість коригування податкових зобов’язань і податкового кредиту лише за чітко визначеним у таких рядках переліком підстав, а коригування в результаті самостійно виявлених помилок чи з інших підстав можуть бути відображені лише у відповідних рядках уточнюючих розрахунків.

Відповідно до статті 50 Кодексу у разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених статтею 102 розділу ІІ Кодексу) платник податків самостійно виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним декларації, він зобов’язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої декларації за формою, встановленою на дату подання уточнюючого розрахунку. Платник податків має право не подавати такий розрахунок, якщо відповідні уточнені показники зазначаються ним у складі податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно виявлені.

Враховуючи зазначені норми наказом № 41 затверджено форму уточнюючого розрахунку, який може подаватися як окремим документом, так і додатком до декларації, роблячи відмітки у відповідних полях.

Заповненні додатка Д7 розрахунок частки використання сплаченого (нарахованого) податку за придбаними (ввезеними) товарами/послугами та/або необоротними активами між оподатковуваними та неоподатковуваними операціями здійснюється згідно з Таблицею 1 Додатка Д7.

Розрахунок частки використання за обсягами постачання за попередній рік (заповнення Таблиці 1 додатку Д7) здійснюється один раз на рік і подається разом з декларацією за останній звітний період такого попереднього року (у 2011 році - за березень 2011 року (1 квартал 2011 року)) та відображається платником у спеціальному полі рядка 15.1 декларації і застосовується ним протягом наступного календарного року для визначення податкового кредиту при заповненні рядка 15.1 декларації.

За підсумками календарного року платниками здійснюється перерахунок частки виходячи з фактичних обсягів проведених протягом року оподатковуваних та неоподатковуваних операцій (у разі зняття з обліку платника податку, у тому числі за рішенням суду, перерахунок частки здійснюється виходячи з фактичних обсягів оподатковуваних та неоподатковуваних операцій, проведених з початку поточного року до дати зняття з обліку) згідно з Таблицею 2 „Перерахунок частки використання сплаченого (нарахованого) податку за придбаними (ввезеними) товарами/послугами між оподатковуваними та неоподатковуваними операціями ” додатку Д7.

По необоротних активах перерахунок частки здійснюється за результатами 12, 24 і 36 місяців їх використання у порядку і за формою відповідно до таблиці 3 „Перерахунок частки використання сплаченого (нарахованого) податку за придбаними (ввезеними) необоротними активами між оподатковуваними та неоподатковуваними операціями ” додатку Д7.

У разі застосування платниками касового методу визначення податкових зобов’язань і податкового кредиту платники здійснюють розподіл сум податку на додану вартість, нарахованого (сплаченого) у зв’язку з отриманням товарів/послуг, при постачанні яких застосовуються одночасно і касовий метод, і загальні правила визначення податкових зобов’язань і податкового кредиту відповідно до таблиці 4 „Розрахунок розподілу сум податку на додану вартість, нарахованого (сплаченого) у зв’язку з отриманням товарів /послуг, при постачанні яких застосовуються одночасно касовий метод визначення податкових зобов’язань і податкового кредиту та загальні правила визначення податкових зобов’язань і податкового кредиту ” (Д7) (додаток 7).

Звертаємо увагу, що Наказом № 41 затверджену нову форму звіту по податку на додану вартість Розрахунок податкових зобов’язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України.

Розрахунок подається отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, у разі наявності таких операцій, як окремий документ без подання декларації.

Копії записів у реєстрах виданих та отриманих податкових накладних в електронному вигляді, які є невід’ємною частиною декларації, подаються платником до органу державної податкової служби щомісяця разом (одночасно) з декларацією.

Платники, які застосовують квартальний звітний (податковий) період Копії записів у реєстрах виданих та отриманих податкових накладних в електронному вигляді подають без декларації але щомісяця в терміни, що передбачені для подання податкової звітності (календарний місяць).

Також Наказом № 41 затверджено три додатки до Порядку № 41:

- Заява про вибір квартального звітного (податкового) періоду (додаток 1);

- Повідомлення про делегування філіям (структурним підрозділам) права виписки податкових накладних та ведення частини реєстру отриманих та виданих податкових накладних (додаток 2);

- Акт про результати камеральної перевірки даних, задекларованих у податковій звітності з податку на додану вартість (додаток 3).

Повідомлення про делегування філіям (структурним підрозділам) права виписки податкових накладних та ведення частини реєстру отриманих та виданих податкових накладних подається платниками у разі наявності у них філій (структурних підрозділів) та за умови делегування їм права виписки податкових накладних та ведення частини реєстру отриманих та виданих податкових накладних разом з декларацією за перший звітний (податковий) період року і у подальшому разом з декларацією за той звітний (податковий) період, в якому відбулися зміни у переліку філій (структурних підрозділів) чи у делегуванні їм права виписки податкових накладних та ведення частини реєстру отриманих та виданих податкових накладних.

Враховуючи особливості подання звітності з податку на додану вартість за новими формами у 2011 році перше подання зазначеного повідомлення у 2011 році відбувається разом з декларацією за березень 2011 року (1 квартал 2011 року).
Переглядів: 14198

АвтовикупТріада

Профідок


Актуальні новини України за сьогодні на https://www.ukr.net

Допомога ЗСУ


Квартири подобово

Робота в Рівному

Авто в Рівному

Нерухомість Рівного