Ми у Facebook

Податковий кодекс: податок на прибуток підприємств

З набуттям чинності норм Податкового кодексу України від 02.12.2010 року № 2755-VІ порядок оподаткування суб’єктів господарювання податком на прибуток підприємств зазнає значних змін. Зокрема, оподаткування господарських операцій здійснюватиметься відповідно до розділу ІІІ Податкового кодексу. Зазначаємо основні зміни оподаткування податком на прибуток:
Об’єктом оподаткування є:

* прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом зменшення суми доходів звітного періоду на собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг та суму інших витрат звітного податкового періоду;
* дохід (прибуток) нерезидента, що підлягає оподаткуванню, з джерелом походження з України.

Доходи, що враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування, складаються з:

* доходу від операційної діяльності визнається в розмірі договірної (контрактної) вартості, але не менше ніж сума компенсації, отримана в будь-якій формі, в тому числі при зменшенні зобов’язань;
* інших доходів.

Порядок визнання доходів:

* дохід від реалізації товарів визнається за датою переходу покупцеві права власності на такий товар;
* дохід від надання послуг та виконання робіт визнається за датою складення акта або іншого документа, оформленого відповідно до вимог чинного законодавства, який підтверджує виконання робіт або надання послуг;
* датою отримання доходів, які враховуються для визначення об’єкта оподаткування, є звітний період, у якому такі доходи визнаються згідно з цією статтею, незалежно від фактичного надходження коштів (метод нарахувань).

Витрати, що враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування, складаються із:

* витрат операційної діяльності, які визначаються згідно з пунктами Податкового кодексу та включають собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг та інші витрати. Витрати беруться для визначення об’єкта оподаткування з урахуванням пунктів та інших статей цього Кодексу, які прямо визначають особливості формування витрат платника податку;
* інших витрат.

Не визнаються витратами:

* суми попередньої (авансової) оплати товарів, робіт, послуг;
* витрати, понесені у зв’язку із придбанням товарів (робіт, послуг) та інших матеріальних і нематеріальних активів у фізичної особи – підприємця, що сплачує єдиний податок (крім витрат, понесених у зв’язку із придбанням робіт, послуг у фізичної особи – платника єдиного податку, яка здійснює діяльність у сфері інформатизації).

Порядок визнання витрат:

* витрати, що формують собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг, визнаються витратами того звітного періоду, в якому визнано доходи від реалізації таких товарів, виконаних робіт, наданих послуг;
* інші витрати визнаються витратами того звітного періоду, в якому вони були здійснені.

Класифікація груп основних засобів, інших необоротних активів та нематеріальних активів:

* 16 груп основних фондів та інших матеріальних активів з мінімально допустимими строками амортизації;
* 6 груп нематеріальних активів із певними строками дії права користування;
* амортизація нараховується щомісячно пооб’єктно;
* інвентаризація ОЗ та НА проводиться на 01.04.11 р. за даними бухобліку зам виключенням дооцінки, проведеної після 01.01.10 р.

Ставка податку на прибуток підприємств:

* з 1 квітня 2011 року по 31 грудня 2011 року включно - 23 відсотки;
* з 1 січня 2012 року по 31 грудня 2012 року включно - 21 відсоток;
* з 1 січня 2013 року по 31 грудня 2013 року включно - 19 відсотків;
* з 1 січня 2014 року - 16 відсотків.

Податкові канікули:

На період з 1 квітня 2011 року до 1 січня 2016 року застосовується ставка 0 відсотків для платників податку на прибуток, у яких розмір доходів кожного звітного податкового періоду наростаючим підсумком з початку року не перевищує трьох мільйонів гривень та нарахованої за кожний місяць звітного періоду заробітної плати (доходу) працівників, які перебувають з платником податку у трудових відносинах, є не меншим, ніж дві мінімальні заробітні плати, розмір якої встановлено законом, та які відповідають певним критеріям.

Застосування штрафних санкцій:


* у зв’язку з набранням чинності цим Кодексом штрафні санкції, які можуть бути накладені на платників податків за порушення нормативних актів Кабінету Міністрів України, центрального податкового органу, положень, прямо передбачених цим Кодексом, починають застосовуватися до таких платників податків за наслідками податкового періоду, наступного за податковим періодом, протягом якого такі акти були введені в дію;
* не застосовуються фінансові санкції до платників податку на прибуток підприємств та платників податків, що перейшли на загальну систему оподаткування, за порушення податкового законодавства за наслідками діяльності у другому і третьому календарних кварталах 2011 року;
* штрафні санкції за порушення податкового законодавства за період з 1 січня по 30 червня 2011 року застосовуються у розмірі не більше 1 гривні за кожне порушення.

За матеріалами Відділу масово-роз‘яснювальної роботи та звернень громадян ДПІ у м.Рівне.

Переглядів: 55974

АвтовикупТріада

Профідок


Актуальні новини України за сьогодні на https://www.ukr.net

Допомога ЗСУ


Квартири подобово

Робота в Рівному

Авто в Рівному

Нерухомість Рівного