Подати
оголошення

Ресторан Манхеттен
23.03.2020, 14:40

Що робити бізнесу в період карантину: поради рівненських юристів

В умовах поширення коронавірусу та перебуванні країни в стані карантину у багатьох підприємців виникають питання, що їх чекає та як їм пристосуватися до нових викликів.
Зміни в законодавство, які прийняті 17 березня 2020 року, дозволяють підприємцям не виконувати певні договірні домовленості. Водночас виникає чимало питань: як та які саме.

Ми вирішили поцікавитися у фахівців Адвокатського бюро Миколи Бляшина про те, що можна зробити бізнесу у разі, якщо вже не має можливості виконувати умови укладених договорів? Як запобігти штрафам та пені?Що таке форс- мажорні обставини?

Закон визначає форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту.

Яке значення мають форс-мажорні обставини для виконання договору?

Особа не несе господарсько-правову відповідальність за порушення господарського зобов'язання, якщо доведе, що належне виконання зобов’язання виявилося неможливим внаслідок дії непереборної сили, тобто надзвичайних та невідворотних обставин за певних умов здійснення господарської діяльності (форс-мажору), ст. 218 ГК України, ст. 617 ЦК України.

Сам по собі факт існування обставини (виникнення пожежі, введення карантину, епідемії тощо) форс-мажором не є. Така обставина стане форс-мажорною лише у випадку, якщо особою буде доведено неможливість виконання через неї передбачених умовами договору зобов’язань і вжито певних дій для цього.

Чи є короновірус форс-мажорною обставиною?

Юридично значимим фактом для встановлення можливості впливу форс-мажорних обставин є введений Постановою КМУ від 11.03.2020 року карантин (наразі на період з 12.00.2020 по 03.04.2020 року).
17.03.2020 року законом віднесено до переліку форс-мажорних обставин ввесення карантину на підставі такої постанови КМУ (закон набуває чинності з моменту опублікування).

Яким чином скористатись форс-мажорними обставинами для звільнення від відповідальності?

- Треба проаналізувати укладений вами договір щодо якого ви маєте намір скористатися форс-мажором, і ситуацію, що має місце саме у вашому випадку.
- Повідомити іншу сторону про наявність таких обставин та їх вплив на виконання зобов'язань письмово.
- Вжити заходів щодо отримання ТПП чи її територіальних органів відповідного сертифікату про наявність обставин форс-мажору.

Іншим варіантом виходу з ситуації є мирна домовленість між сторонами про часткове виконання зобов'язання, про зміну умов чи розстрочення строків. Це теж спосіб уникнути санкцій і підтримати один одного.
Коментарі: