07.02.2015, 08:00

Податковий календар на лютий 2015 року

Вашій увазі - податковий календар на поточний місяць.
9 лютого (понеділок)

Закінчується термін подання:

- податкової декларації з податку на прибуток підприємства за 2014 рік платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу разом із фінансовою звітністю;
- податкової декларації з податку на додану вартість за IV квартал 2014 року платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу, а також заяви про вибір квартального звітного (податкового) періоду у 2015 році;
- звіту про суми податкових пільг за 2014 рік;
- податкової декларації про майновий стан і доходи, отримані фізичною особою - підприємцем від провадження господарської діяльності, за 2014 рік;
- податкової декларації платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця за 2014 рік платниками, віднесеними до 3 та 5 груп;
- податкової декларації платника єдиного податку – юридичної особи за 2014 рік платниками, віднесеними до 4 та 6 груп;
- податкового розрахунку з плати за користування надрами для видобування корисних копалин за IV квартал 2014 року;
- податкової декларації збору за спеціальне використання води за 2014 рік;
- декларації збору за місця для паркування транспортних засобів за 2014 рік;
- податкової декларації з екологічного податку за ІV квартал 2014 року;
- податкового розрахунку збору за спеціальне використання лісових ресурсів за 2014 рік;
- податкової декларації туристичного збору за 2014 рік;
- декларації з особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами за IV квартал 2014 року
- декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України, в т. ч. спільному підприємству з іноземними інвестиціями – резиденту України, і знаходяться за її межами, за 2014 рік;
- звіту про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску (додаток Д5) за 2014 рік;
- податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1-ДФ) за ІV квартал 2014 року.
Закінчується термін сплати:
- єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування з доходу фізичних осіб – підприємців за себе (крім ФОП, які обрали спрощену систему оподаткування, та членів сімей таких осіб, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності) за 2014 рік.

13 лютого (п’ятниця)

Закінчується термін подання:

- звіту про використання РРО та книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) (форма № ЗВР-1), довідки про використані розрахункові книжки за січень 2015 року, якщо не передбачено подання інформації по дротових або бездротових каналах зв'язку.

19 лютого (четвер)


Закінчується термін подання:

- податкової декларації з єдиного податку на 2015 рік та розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва
за 2014 рік для набуття і підтвердження статусу платника податку 4 групи.
Закінчується термін сплати:
- податку на прибуток за ІV квартал 2014 року;
- податку на додану вартість за ІV квартал 2014 року;
- єдиного податку за IV квартал 2014 року платниками, віднесеними до 3, 4, 5 та 6 груп;
- збору за спеціальне використання води за ІV квартал 2014 року;
- збору за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду за IV квартал 2014 року;
- туристичного збору за IV квартал 2014 року;
- екологічного податку за ІV квартал 2014 року;
- збору за місця для паркування транспортних засобів за IV квартал 2014 року;
- плати за користування надрами для видобування корисних копалин за IV квартал 2014 року;
- податку на доходи фізичних осіб за результатами декларування річних доходів за 2014 рік, отриманих фізичною особою - підприємцем від провадження господарської діяльності.

20 лютого (п’ятниця)


Закінчується термін подання:

- декларації з податку на додану вартість за січень 2015 року;
- декларації з акцизного податку за січень 2015 року;
- податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) на 2015 рік;
- податкової декларації зі збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності за січень 2015 року;
- звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів (форма № Д4 (місячна)) за січень 2015 року;
- податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, юридичними особами на 2015 рік.
Закінчується термін сплати:
- авансового внеску з єдиного податку за лютий 2015 року платниками, віднесеними до 1 та 2 груп;
- єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування з доходу за січень 2015 року.

Примітка: Піклуючись про рівномірне наповнення дохідної частини бюджетів, про своєчасне надходження платежів до бюджету, зобов’язання по податках слід сплатити у перші дні цього періоду, не чекаючи його останнього дня.