21.03.2016, 17:40

Рівненський "водник" запрошує на навчання на військовій кафедрі

Кафедра військової підготовки Національного університету водного господарства і природокористування готує офіцерів запасу.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу (далі - військова підготовка) на добровільних засадах проходять громадяни, які мають або здобувають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, придатні до військової служби за станом здоров'я та морально-діловими якостями.

Військовослужбовці рядового складу, сержантського та старшинського складу, які мають або здобувають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, можуть проходити військову підготовку з урахуванням вимог пункту 173 Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженого Указом Президента України від 10 грудня 2008 року № 1153 (зі змінами).

Особи жіночої статі, які за станом здоров'я придатні до проходження військової служби, можуть залучатися до військової підготовки за військово-обліковими спеціальностями для заміщення військових посад.

Військову підготовку можуть проходити громадяни за умови відповідності напряму їх підготовки в університеті військово- обліковій спеціальності, за якою проводиться підготовка офіцерів запасу.

Відстрочка від призову на строкову військову службу (звільнення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період) громадянам, які проходять військову підготовку, надається на загальних підставах згідно з законодавством.

Громадяни, які були призвані на строкову військову службу (військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період) під час проходження військової підготовки та звільнені в запас, брали участь у бойових діях або міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, антитерористичній операції на Сході України (далі - АТО), що підтверджується відповідними документами, за бажанням та за наявності вільних місць у разі поновлення на навчання можуть бути переведені на навчання за програмою підготовки офіцерів запасу за рахунок коштів державного бюджету. Зазначене передбачається відповідними змінами у контракті.

У рівненському університеті вчать добувати бурштин


ПОРЯДОК НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ НА КАФЕДРІ ВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ


Військова підготовка студентів включається до варіативних частин освітньо-професійних програм ВНЗ, як самостійна навчальна дисципліна і складається з теоретичного і практичного курсів навчання, навчальних зборів, які проходять у військових частинах.

На військову підготовку студентів у навчальних закладах відводиться 675 годин на кафедрі військової підготовки та навчальний збір у військах не менше 184 годин.

Навчальний збір проводиться після закінчення ВНЗ та отримання диплому БАКАЛАВРА, або за рахунок часу, відведеного на канікулярну відпустку студентів.

Основними розділами програми військової підготовки є:

-Загальновійськова підготовка
-Вогнева підготовка
-Методика роботи з особовим складом
-Спеціальна підготовка
-Тактична і тактико-спеціальна підготовка
-Військово-технічна підготовка

Військова підготовка студентів, як правило, планується та проводиться один навчальний день на тиждень (методом «військового дня») протягом двох років навчання і завершується за рік до закінчення ВНЗ. Вона планується в межах 9-годинного навчального дня, з них: 6-7 годин навчальні заняття, 3-2 години - самостійна робота студентів.

У Рівному навчатимуться студенти з Китаю

Основними видами навчальних занять на кафедрі військової підготовки є: лекції, семінарські, лабораторні, практичні, групові, індивідуальні заняття та консультації, групові вправи, самостійні заняття під керівництвом викладача, тактичні (тактико-спеціальні) заняття.

Після складання випускних екзаменів студенти, які пройшли повний курс військової підготовки та склали Військову присягу, атестуються до присвоєння первинного офіцерського звання «Молодший лейтенант запасу».

Після закінчення навчального закладу наказом Міністра оборони України присвоюється відповідне первинне військове звання офіцера запасу.

Кафедра військової підготовки
Національного університету водного господарства та природокористування дислокується на території Рівненської області за адресою: 33000, м. Рівне, вул. Мірющенка, 60, корпус № 4.
Тел.(0362) 63-32-09
купити смартфон Apple iPhone в Одесі, Україна


АвтовикупТріада

Профідок


Актуальні новини України за сьогодні на https://www.ukr.net

Допомога ЗСУ