06.05.2016, 08:00

До уваги рівнян: податковий календар на травень 2016

Піклуючись про рівномірне наповнення дохідної частини бюджетів, про своєчасне надходження платежів до бюджету, зобов’язання по податках слід сплатити у перші дні цього періоду, не чекаючи його останнього дня.
10 травня 2016 року (вівторок)

Останній день подання
- звіту про суми податкових пільг за I квартал 2016 року;
- податкової декларації з податку на прибуток підприємства за I квартал 2016 року платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу;
- розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету за результатами щоквартальної фінансово-господарської діяльності, за I квартал 2016 року;
- фінансової звітності за I квартал 2016 року до органів ДФСУ платниками податку на прибуток, що звітують щокварталу;
- декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами, за I квартал 2016 року;
- податкової декларації з податку на додану вартість за I квартал 2016 року платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу;
- податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, за I квартал 2016 року (форма № 1ДФ);
- податкової декларації платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця за I квартал 2016 року платниками, віднесеними до 3 групи;
- податкової декларації платника єдиного податку – юридичної особи за I квартал 2016 року платниками, віднесеними до 3 групи;
- податкової декларації екологічного податку за I квартал 2016 року;

Податковий кодекс: місцеві податки і збори

податкової декларації з рентної плати за I квартал 2016 року:
- розрахунку з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин (додаток 1 до декларації) за I квартал 2016 року;
- розрахунку з рентної плати за спеціальне використання води (додаток 5 до декларації) за І квартал 2016 року;
- розрахунку з рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) (додаток 9 до декларації) за І квартал 2016 року;
- Розрахунку з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України (додаток 4 до декларації) за І квартал 2016 року;
податкової декларації збору за місця для паркування транспортних засобів за I квартал 2016 року;
- податкової декларації туристичного збору за I квартал 2016 року;
- звіту про обсяги виробництва та реалізації спирту (форма звіту №1-РС затверджена наказом Міністерства фінансів України від 10.02.2016 № 49 «Про затвердження форм звітів щодо виробництва й обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та порядків їх заповнення» відповідно до Закону України від 19 грудня 1995 року № 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» із змінами);
- звіту про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв (форма звіту №2-РС);
- звіту про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів (форма звіту №3-РС);
- звіту про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв (форма №1-ОА);
- звіту про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів (форма №1-ОТ);
- звіту про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у роздрібній мережі (форма №1-РА);
- звіту про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у роздрібній мережі (форма №1-РТ)

13 травня 2016 року (п’ятниця)

Останній день подання
- звіту про використання книг обліку розрахункових операцій та розрахункових книжок (форма № ЗВР-1) за квітень 2016 року;
- довідки про використані розрахункові книжки за квітень 2016 року

20 травня 2016 року (п’ятниця)

Останній день сплати
- податку на прибуток підприємства за I квартал 2016 року;
- частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями за результатами фінансово-господарської діяльності за I квартал 2016 року;
- податку на додану вартість за I квартал 2016 року;
- екологічного податку за I квартал 2016 року;
- рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин за I квартал 2016 року;
- рентної плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, за I квартал 2016 року;
- рентної плати за спеціальне використання води за I квартал 2016 року;
рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів за I квартал 2016 року;
- збору за місця для паркування транспортних засобів за I квартал 2016 року;
туристичного збору за I квартал 2016 року;
- єдиного податку з сум доходів, що оподатковуються за ставкою 15 % та задекларовані в I кварталі 2016 року платниками єдиного податку 1 та 2 груп;
- єдиного податку за I квартал 2016 року платниками - юридичними та фізичними особами, віднесеними до 3 групи;
- авансового внеску з єдиного податку за травень 2016 року платниками єдиного податку 1 та 2 груп;
- єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування з доходу за квітень 2016 року

Останній день подання
- податкової декларації з податку на додану вартість за квітень 2016 року платниками, у яких податковий період дорівнює календарному місяцю;
- декларації акцизного податку за квітень 2016 року;
- податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) за квітень 2016 року;
- звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до фіскальних органів (форма № Д4 (місячна)) за квітень 2016 року;
- податкової декларації з рентної плати за квітень 2016 року;
- розрахунку з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України (додаток 4 до декларації) за квітень 2016 року

30 травня 2016 року (понеділок)

Останній день сплати
- єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування гірничими підприємствами з доходу за квітень 2016 року;
- податку на доходи фізичних осіб з нарахованого, але не виплаченого доходу, за квітень 2016 року;
- військового збору з нарахованого, але не виплаченого доходу, за квітень 2016 року;
- плати за землю за квітень 2016 року;
- податку на додану вартість за квітень 2016 року;
- акцизного податку за квітень 2016 року;
- рентної плати за користування радіочастотним ресурсом за квітень 2016 року