05.10.2018, 16:00

Податковий календар на жовтень 2018 року

Читайте, коли сплачувати податки і подавати декларації.
Понеділок, 1 жовтня


Останній день подання

звіту про контрольовані операції за 2017 р.

Вівторок, 9 жовтня

Останній день подання

звіту про обсяги виробництва та реалізації спирту за вересень (форма № 1-РС)
звіту про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв за вересень (форма № 2-РС)
звіту про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів за вересень (форма № 3-РС)
звіту про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі за вересень (форма № 1-ОА)
звіту про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі за вересень (форма № 1-ОТ)

Вівторок, 16 жовтня

Останній день подання

звіту про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) за вересень (форма № ЗВР-1), якщо не передбачено подання інформації дротовими або бездротовими каналами зв’язку; довідки про використані розрахункові книжки за вересень

Пʼятниця, 19 жовтня


Останній день сплати

авансових платежів з податку на доходи фізичних осіб фізичними особами — підприємцями, крім осіб, які обрали спрощену систему оподаткування ƒ
єдиного податку на жовтень платниками першої та другої груп ƒ
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування фізичними особами — підприємцями, в тому числі тими, які обрали спрощену систему оподаткування, та особами, які провадять незалежну професійну діяльність, і членами фермерського господарства за IІІ квартал

Понеділок, 22 жовтня

Останній день подання

податкової декларації з ПДВ за вересень платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю
декларації акцизного податку за вересень
декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належать спільному підприємству з іноземними інвестиціями — резиденту України і знаходяться за її межами, за IIІ квартал
податкової декларації з рентної плати з розрахунком:
рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини за вересень;
рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України за вересень;
рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами за вересень;
рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України
звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (форма № Д4 (місячна)) за вересень
податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян) за вересень у разі не подання податкової декларації за 2018 р.
Останній день сплати
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування роботодавцями за вересень (крім гірничих підприємств)

Понеділок, 29 жовтня

Останній день сплати

авансового внеску з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, юридичними особами за ІІІ квартал
ƒавансового внеску з транспортного податку юридичними особами за III квартал

Вівторок, 30 жовтня

Останній день сплати

ПДВ за вересень платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю
ƒакцизного податку за вересень ƒ
рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини за вересень
рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України за вересень
рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією України за вересень
ƒрентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України за вересень
ƒплати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян) за вересень
єдиного податку платниками четвертої групи за ІІІ квартал
податку на доходи фізичних осіб з нарахованого, але не виплаченого доходу за вересень
ƒподатку на доходи фізичних осіб із загальної суми процентів, нарахованих за вересень на поточний або депозитний банківський рахунок; на вклади членів кредитної спілки
військового збору з нарахованого, але не виплаченого доходу за вересень