13.06.2019, 16:39

Освіта й сьогодення

Одним із найважливіших компонентів життя кожної людини є система освіти, яка пов’язана із реалізацією поширення знань.
Вона охоплює діяльність реально сформованих суспільних інститутів, які здійснюють підготовку молоді до життя на основі отриманих знань в дошкільних дитячих установах, в середніх спеціальних, професійно-технічних і вищих навчальних закладах. Освіта сьогодні є головною моральною підвалиною суспільства, вона має бути спрямована в наше майбутнє. Від неї багато-чого залежить, яким буде наше суспільство завтра.  Національна система освіти формується в умовах значних зрушень у духовному просторі суспільства, що вимагає від громадян доброго, мудрого та вічного переосмислення й визначення власної світоглядної позиції, а також вносить певні корективи в цілі, завдання та зміст освітянського процесу.

Багато-хто прагне отримати кілька дипломів про вищу освіту, освоюючи нові й суміжні професії. Це дає більше можливостей для отримання високооплачуваних і перспективних посад. Людина повинна багато вчитися для того, щоб отримати хорошу роботу, гідну зарплату, комфортне життя і достаток. А також, щоб підвищити свою самоoцінку, свій авторитет в суспільстві, в колі друзів, колег, в родині, потрібно непогано розбиратися в науці, мистецтві, культурі та інших сферах. І цю можливість людині теж дає навчання у вищій школі. Процес навчання дає нам розширення кругозору, підвищує комунікабельність, полегшує спілкування з людьми, вчить вести складні переговори та знаходити виходи із різних життєвих ситуацій.

Але ж для чого потрібна нам вища освіта? На мою думку, це такий етап у житті, у якому ми отримуємо ті знання, які забезпечать людині подальше зростання й самовдосконалення. Важливе значення має вища освіта при влаштуванні на роботу. Переваги дипломованих фахівців незаперечні. Ці співробітники виглядають більш перспективними й привабливими для роботодавця. Хороший працівник повинен мати вищу освіту, навіть якщо він працює не за своєю спеціальністю. Начитаність та інтелект сьогодні ціниться високо.

Не можна не згадати і про важливість самоосвіти. У сучасному суспільстві без самоосвіти обійтися практично неможливо. Щоб «іти в ногу з часом», потрібно постійно займатися, самовдосконалюватися. Ми звикли під поняттям «освіта» розуміти наявність документа, що її затверджує, але це не зовсім так. Звісно, документ про вищу освіту – це важливо, але найважливіша освіта – це та, що в нас в голові, а не на аркуші. Освіта – це знання і навички, якими ми можемо користуватися протягом всього свого життя. Можна багато знати, але ніколи не використовувати ці знання. Тоді про таких людей не можна сказати, що вони освічені. Також, є випадки, коли люди мають по кілька дипломів про вищу професійну освіту, кандидатських або навіть докторських ступенів, але зовсім не є освіченими. Отже, самоосвіта – це не лише читання книг, участь у тренінгах чи якихось інших цікавих бесідах. В першу чергу, щоб отримати користь від неї, потрібно навчитись застосовувати всі ці знання на практиці. Самоосвіта потрібна для кожної цілеспрямованої особистості. Безперечно, мозок кожної людини здатен забувати, тому ми постійно повинні щось вчити, читати, розвивати себе. Лише ці критерії допоможуть людині стати успішною по житті та у роботі. Потрібно просто вміти все поєднувати, виробляючи цим свій тайм-менеджмент – власний розподіл часу. Працюючи над своєю освітою та самовдосконаленням, рано чи пізно наша праця «дасть певні плюси»: хороша робота чи підвищення заробітної платні, вища посада тощо. Люди, які досягли якихось успіхів у своїй кар’єрі, безперечно, кожного дня займаються самовдосконаленням. На щастя, методів зараз є безліч: книги, посібники, аудіо-книги, відеоуроки, тренінги, курси, навіть мобільні додатки на телефонах тощо. Варто лише визначитись з тим, що кожному потрібно. Також, у процесі самоосвіти неможливо переоцінити значення Інтернету та читання книг. Звичайно,є випадки зовсім інші. Багатьом з нас знайомі люди, які не мають вищої освіти, проте вони прекрасно облаштували своє життя, володіють високим статусом в суспільстві. Так, іноді буває, що такі якості як лідерство, гострий розум та кмітливість бувають важливішими за освіту. Але це скоріше виключення із правил, ніж саме правило.

Таким чином, диплом про вищу освіту не повинен бути для нас самоціллю. Освіта  має бути комплексною. Потрібно розвивати в собі необхідні здібності шляхом освіти і самоосвіти, щоб стати духовно і фінансово незалежними. Саме тоді нові знання дозволяють бути більш гнучким і швидким, розширювати свій кругозір. Як сказав один давньоримський філософ, Луцій Анней Сенека: «Вік живи – вік учись!».

Студентка 5 курсу спеціальності «Журналістика» Національного університету «Острозька академія» Мар’яна Ковцун
Щасливе Рівне