27.07.2019, 08:00

Три виші Рівненщини потрапили до сотні найпопулярніших в Україні

За даними Інформаційної системи «Вступ.ОСВІТА.UA», що публікує рейтингові списки абітурієнтів, до навчальних закладів подано більше 1 млн 500 тисяч заяв від вступників.
Як і минулого року, лідерами по кількості заяв від абітурієнтів, що вступають на основі повної загальної середньої освіти, є Київський національний університет імені Тараса Шевченка та Львівський національний університет імені Івана Франка. Третю сходинку посідає Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського.

Рівненські виші: Національний університет водного господарства та природокористування зайняв 51 місце. Рівненський державний гуманітарний університет - 55 місце. НУ "Острозька академія" на 86 місці.

1. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Кількість заяв - 42354.
2. Львівський національний університет імені Івана Франка.Кількість заяв - 37380.
3. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Кількість заяв - 36371.
4. Національний університет "Львівська політехніка". Кількість заяв - 31545.
5. Київський національний торговельно-економічний університет. Кількість заяв - 25905.
6. Національний авіаційний університет. Кількість заяв - 23513.
7. Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. Кількість заяв - 20528.
8. Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана". Кількість заяв - 19656.
9. Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. Кількість заяв - 16329.
10. Київський університет імені Бориса Грінченка. Кількість заяв - 15477.
11. Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара Дніпропетровська область. Кількість заяв - 15326.
12. Національний університет біоресурсів і природокористування України.Кількість заяв - 14418.
13. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. Кількість заяв - 14169.
14. Державний вищий навчальний заклад "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника". Кількість заяв - 14132.
15. Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" . Кількість заяв - 13895.
16. Національний університет "Києво-Могилянська академія".Кількість заяв - 12366.
17. Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця - 11119.
18. Запорізький національний університет.Кількість заяв - 10705.
19. Одеський національний університет імені І. І. Мечникова. Кількість заяв- 9610.
20. Університет митної справи та фінансів.Кількість заяв - 9575.
21. Київський національний університет культури і мистецтв. Кількість заяв - 9377.
22. Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет". Кількість заяв - 9342.
23. Київський національний лінгвістичний університет. Кількість заяв - 9005.
24. Національний університет харчових технологій. Кількість заяв - 8747.
25. Національний технічний університет "Дніпровська політехніка". Кількість заяв - 8218.
26. Харківський національний університет радіоелектроніки. Кількість заяв - 8204.
27. Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. Кількість заяв - 7773.
28. Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. Кількість заяв - 7661.
29. Одеський національний політехнічний університет. Кількість заяв - 7165.
30. Тернопільський національний економічний університет.Кількість заяв - 6870.
31. Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова. Кількість заяв - 6691.
32. Національний медичний університет імені О.О. Богомольця. Кількість заяв - 6587.
33. Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. Кількість заяв - 6555.
34. Київський національний університет технологій та дизайну. Кількість заяв - 6487.
35. Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут". Кількість заяв - 6243.
36. Хмельницький національний університет.Кількість заяв - 6137.
37. Національний університет "Одеська юридична академія". Кількість заяв - 5961.
38. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. Кількість заяв - 5640.
39. Державний університет телекомунікацій. Кількість заяв - 5582.
40. Національний транспортний університет. Кількість заяв - 5497.
41. Вінницький національний технічний університет. Кількість заяв - 5300.
42. Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. Кількість заяв - 5199.
43. Сумський державний університет. Кількість заяв - 5105.
44. Національний університет "Запорізька політехніка". Кількість заяв - 5065.
45. Київський національний університет будівництва і архітектури. Кількість заяв - 4832.
46. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. Кількість заяв - 4821.
47. Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. Кількість заяв - 4803.
48. Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова. Кількість заяв - 4696.
49. Донецький національний університет імені Василя Стуса. Кількість заяв - 4676.
50. Одеська національна академія харчових технологій. Кількість заяв - 4661.
51. Національний університет водного господарства та природокористування Кількість заяв - 4659.
52. Одеський національний морський університет.Кількість заяв - 4610.
53. Вінницький національний аграрний університет.Кількість заяв - 4609.
54. Луцький національний технічний університет. Кількість заяв - 4591.
55. Рівненський державний гуманітарний університет.Кількість заяв - 4559.
56. Тернопiльський національний медичний університет iменi I.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров`я України Тернопільська область 4498
57. Чернігівський національний технологічний університет.Кількість заяв - 4467.
58. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького. Кількість заяв - 4384.
59. Приватний вищий навчальний заклад "Київський університет культури". Кількість заяв - 4341.
60. Вінницький торговельно - економічний інститут Київського національного торговельно - економічного університету. Кількість заяв - 4312.
61. Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського». Кількість заяв - 4265.
62. Херсонський державний університет. Кількість заяв - 4145.
63. Державний вищий навчальний заклад "Івано-Франківський національний медичний університет".Кількість заяв - 4110.
64. Житомирський державний університет імені Івана Франка.Кількість заяв - 4069.
65. Харківський національний медичний університет. Кількість заяв - 3920.
66. Одеський національний економічний університет. Кількість заяв - 3797.
67. Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка. Кількість заяв - 3785.
68. Вищий навчальний заклад "Університет імені Альфреда Нобеля". Кількість заяв - 3770.
69. Одеський національний медичний університет.Кількість заяв - 3762.
70. Державний університет "Житомирська політехніка". Кількість заяв - 3756.
71. Вищий державний навчальний заклад України "Буковинський державний медичний університет". Кількість заяв - 3740.
72. Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. Кількість заяв - 3626.
73. Житомирський національний агроекологічний університет. Кількість заяв - 3586.
74. Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. Кількість заяв - 3560.
75. Приватне акціонерне товариство "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна Академія управління персоналом".Кількість заяв - 3530.
76. Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. Кількість заяв - 3508.
77. Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського. Кількість заяв - 3477.
78. Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. Кількість заяв - 3365.
79. Державний університет інфраструктури та технологій. Кількість заяв - 3330.
80. Чорноморський національний університет імені Петра Могили. Кількість заяв - 3285.
81. Запорізький державний медичний університет. Кількість заяв - 3250.
82. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. Кількість заяв - 3216.
83. Університет державної фіскальної служби України.Кількість заяв - 3173.
84. Львівський торговельно-економічний університет.Кількість заяв - 3127.
85. Національний університет фізичного виховання і спорту України.Кількість заяв - 3064.
86. Національний університет "Острозька академія". Кількість заяв - 3001.
87. Полтавська державна аграрна академія. Кількість заяв - 2904.
88. Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК".Кількість заяв - 2877.
89. Львівський державний університет внутрішніх справ. Кількість заяв - 2794.
90. Дніпровський державний аграрно-економічний університет. Кількість заяв - 2753.
91. Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. Кількість заяв - 2729.
92. Міжнародний гуманітарний університет. Кількість заяв - 2693.
93. ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА. Кількість заяв - 2683.
94. Криворізький державний педагогічний університет. Кількість заяв - 2569.
95. Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка. Кількість заяв - 2552.
96.Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка. Кількість заяв - 2546.
97. Вищий навчальний заклад "Український католицький університет". Кількість заяв - 2532.
98. Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського.Кількість заяв - 2479.
99. Українська медична стоматологічна академія.Кількість заяв - 2475.
100. Державний вищий навчальний заклад "Український державний хіміко-технологічний університет".Кількість заяв - 2423.