31.07.2019, 16:00

Як відкрити приватний дитячий садок: Досвід Рівного(+ІНСТРУКЦІЯ)

Приватний заклад дошкільної освіти «Baby Land» – така повна назва першого дошкільного приватного закладу на Рівненщині.
Комісією з ліцензування освітньої діяльності погоджено рішення щодо видачі ліцензії садочку в Рівному по вулиці В.Чорновола на території ЖК «На Щасливому».

Згідно статуту, новостворений заклад розрахований на 10 груп, де перебуватимуть діти дошкільного віку з денним режимом перебування.

«Вітаємо гарну ініціативу приватного бізнесу, зокрема забудовника у відкритті закладів соціальної сфери, а саме дитячого садка. Перша ластівка на Рівненщині вже скористалася напрочуд спрощеними умовами ліцензування. Чекаємо подібних ініціатив», − зазначає голова ліцензійної комісії Світлана Богатирчук-Кривко.

У закладі передбачені окремий спортивний та музичний зали та осередки для гри, відпочинку, харчування, прогулянок і все це завдяки великій площі приміщень.

***

Щоб стимулювати залучення приватних інвестицій у сферу дошкільної освіти, спрощення процедур відкриття дошкільних навчальних закладів приватної форми власності, передусім розрахованих на невелику кількість дітей або на короткотривале їх перебування у закладі, Міністерство надає роз’яснення та рекомендації фізичним (юридичним) особам щодо порядку дій при виявленні ініціативи відкриття закладу такого типу.

Засновниками навчально-виховних закладів можуть виступати державні органи, кооперативні, громадські організації, підприємства та установи, приватні особи. Рішення про створення навчально-виховних закладів, заснованих на інших формах власності, ухвалюється засновником (засновниками) за наявності дозволу відповідної Ради народних депутатів.

КРОК 1

Особа, яка прийняла рішення про відкриття приватного дошкільного навчального закладу, має насамперед визначитись із приміщенням, у якому буде засновано заклад, та ознайомитись з переліком документів, що необхідні для відкриття закладу:

- Постанова Кабінету Міністрів України №1187 від 30.12.2015 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти».

- Положення про дошкільний навчальний заклад, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України №305 від 12.03.2003.

- Закон України «Про дошкільну освіту», у тому числі статтею 19 Закону України «Про дошкільну освіту», де передбачено, що Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, обласні, районні державні адміністрації та підпорядковані їм управління освіти, у сфері управління яких перебувають дошкільні навчальні заклади, органи місцевого самоврядування у системі дошкільної освіти, мають у межах своєї компетенції не тільки забезпечення реалізації державної політики в сфері дошкільної освіти на відповідній території, але й проводять ліцензування приватних дошкільних навчальних закладів, юридичних і фізичних осіб на право надання освітніх послуг.

- Закон України «Про освіту».

- Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності».

КРОК 2

Проаналізувати наявність:

- необхідної навчально-методичної та матеріально-технічної бази;
педагогічних кадрів;

- дотримання санітарно-епідемічних, гігієнічних норм, правил і стандартів за погодженням з відповідним органом виконавчої влади з питань освіти.

КРОК 3

Звернутись, за необхідністю, до місцевих органів самоврядування за місцем проживання – Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, обласних, районних державних адміністрацій або до підпорядкованих їм управлінь освіти, у сфері управління яких перебувають дошкільні навчальні заклади – за консультацією з приводу відкриття приватного дошкільного навчального закладу, порядку оформлення документів, форми заяви тощо, або скористатись ресурсом «Платформа ефективного регулювання».

КРОК 4

До органу ліцензування потрібно подати:

- заяву про отримання ліцензії;
- копії установчих документів юридичної особи;
- копії документів, що засвідчують право власності чи користування основними засобами для здійснення навчально-виховного процесу на строк не менше трьох років;
- копії документів про відповідність приміщень та матеріально-технічної бази санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки, нормам з охорони праці;
- копію затвердженого та погодженого в установленому порядку робочого навчального плану;
- відомості про кількісні та якісні показники кадрового і матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти, необхідного для виконання Базового компонента дошкільної освіти (додатки 35 і 36);
- відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти, необхідне для виконання Базового компонента дошкільної освіти (додаток 37);
- копію документа, що засвідчує рівень освіти і кваліфікації керівника закладу освіти (документ про вищу педагогічну освіту);
- опис документів, що подаються для отримання ліцензії.

Відповідно до Закону «Про ліцензування видів господарської діяльності», орган ліцензування протягом трьох робочих днів з дня одержання заяви про отримання ліцензії встановлює наявність або відсутність підстав для залишення її без розгляду, і в разі їх наявності ухвалює відповідне рішення.

У разі встановлення відсутності підстав для відмови у видачі ліцензії під час розгляду заяви про отримання ліцензії, орган ліцензування ухвалює рішення про видачу ліцензії.

Строк прийняття рішення про видачу ліцензії становить десять робочих днів з дня одержання органом ліцензування заяви про отримання ліцензії.
Щасливе Рівне