06.08.2019, 15:00

Стипендія 2019: Скільки отримуватимуть студенти?

На академічну стипендію можуть претендувати студенти (в тому числі іноземці, біженці та особи без громадянства), які навчаються в навчальних закладах або наукових установах на денному відділенні.
Академічна стипендія призначається після сесії, виходячи з успішності студентів за останній навчальний семестр. Виняток становлять першокурсники, яким до першої сесії стипендія призначається і виплачується за рейтингом, сформованим на підставі конкурсного бала ЗНО, отриманого при вступі до навчального закладу, пише Юридичний портал України.

Як розраховується середній бал і формується рейтинг?


Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до стипендіального забезпечення», рейтинг успішності складається за результатами навчального семестру індивідуально для кожного курсу і кожної спеціальності. Методика складання рейтингу стипендій повинна бути однаковою для всього курсу — дискримінація в цьому питанні не допускається.

За основу при формуванні рейтингу стипендіатів береться показник успішності з кожного навчального предмету (дисципліни), який вимірюється в балах. У рейтинг включаються всі студенти ВНЗ денної форми навчання, крім учнів, які набрали меншу кількість балів, ніж встановлена межа незадовільного навчання (докладніше про рейтинг — в кінці статті). Також позбавляються права на стипендію особи, які мають академзаборгованість.

Кількість стипендій, що буде розподілена між студентами, визначається до початку підведення підсумків семестрового контролю. При цьому встановлюється однаковий для всіх курсів і спеціальностей (напрямів підготовки) ліміт стипендіатів, яким буде призначатися академічна стипендія. Цей показник встановлюється у відсотках від фактичної кількості студентів денної форми навчання, які навчаються за державним (регіональним) замовленням за станом на перше число місяця, наступного за датою закінчення сесії.

Студентам, які закрили сесію з оцінками 10-12 балів за дванадцятибальною або 5 балів за п’ятибальною шкалою нараховується підвищена стипендія, яка на 45,5% вище стандартної (мінімальної) академічної стипендії. При цьому, кількість стипендіатів, яким може призначатися академічна стипендія у підвищеному розмірі, з 2019 року було збільшено до 3%.

Академічні та соціальні стипендії в ПТУ

Професійно-технічні навчальні заклади при розподілі академічних і соціальних стипендій, в першу чергу, віддають перевагу:

- дітям-інвалідам та інвалідам I-III групи
- особам, які постраждали від Чорнобильської аварії
- дітям з малозабезпечених сімей (за умови отримання державної допомоги)
- дітям-сиротам та дітям, які залишилися в період навчання (у віці 18-23 років) без батьків
- дітям, що навчаються на гірських професіях, чиї батьки загинули або стали інвалідами через травми або проф. захворювання
- учням, які мають за результатами семестрового контролю середній бал успішності не нижче 7 за дванадцятибальною або не нижче 4 за 5-бальною шкалою оцінювання
- дітям, один з батьків яких загинув в районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій або збройних конфліктів, або під час масових акцій громадського протесту, а також дітям-переселенцям

Який розмір стипендії в Україні в 2019 році?

Український уряд ухвалив рішення про 18% підвищення грошових виплат студентам, що дозволило збільшити розмір всіх видів стипендій.

Соціальна стипендія виплачується в такому розмірі:

- для учнів ПТУ з числа дітей-сиріт — 1180 гривень
- для студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт — 2360 гривень
- для учнів професійно-технічних навчальних закладів — 450 гривень
- для студентів вищих навчальних закладів I — II рівня акредитації — 890 гривень
- для студентів вищих навчальних закладів III — IV рівня акредитації — 1180 гривень

Розмір мінімальної академічної стипендії у 2019 році становить:

- для учнів ПТУ — 490 гривень
- для студентів вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації — 980 гривень
- для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації — 1300 гривень

Сума підвищеної стипендії на 2019 рік:

Підвищена академстипендію для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації (зокрема для «складних» і «дефіцитних» спеціальностей — інженерних і природничо-математичних педагогічних) виплачується в розмірі 1660 грн., I-II рівня — 1250 гривень.

Розмір академічної стипендії Президента України:

- для учнів ПТУ — 1420 гривень
- для студентів вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації — 2130 гривень
- для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації — 2720 гривень

Розмір іменних і академічних стипендій Кабміну:

- для учнів професійно-технічних навчальних закладів — 1180 грн.
- для студентів вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації — 1900 грн.
- для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації — 2480 грн.

Розмір президентської стипендії для учасників і призерів міжнародних учнівських олімпіад:

- учасникам — 2600 гривень на місяць
- призерам — 2950 гривень на місяць

Переможці Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури отримають стипендію Кабінету Міністрів України в розмірі 2 тисяч 360 гривень. Крім того, в Україні заснована президентська стипендія для переможців всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів та Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів — членів Малої академії наук — 2600 гривень.

Розмір стипендії переможцям Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика та Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка становить:

- для учнів ПТН — 1420 гривень
- для студентів вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації — 1770 гривень
- для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації — 2600 гривень
Щасливе Рівне