15.04.2021, 09:52

В Україні хочуть змінити КЗоТ: що чекати?

Нардепи пропонують оновити трудове законодавство з метою дерегуляції трудових відносин у сфері діяльності малого та середнього підприємництва.
Зокрема, пропонуються наступні зміни до КЗоТ:

1. Запровадження договірного режиму регулювання трудових відносин, який буде застосовуватися до трудових відносин, що виникають між:

працівниками та роботодавцями - суб'єктами малого і середнього підприємництва з кількістю працівників до 250 осіб;

роботодавцем і працівником, заробітна плата якого становить понад 8 мінімальних заробітних плат на місяць;

2. В умовах договірного режиму сторони трудового договору можуть на власний розсуд за взаємною згодою врегулювати свої відносини в частині їх виникнення і припинення, системи оплати праці, норм праці, розміру заробітної плати з урахуванням встановленого законом граничного мінімального розміру, надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат, норм робочого часу та відпочинку з додержанням норм загальної тривалості робочого тижня, тривалості щотижневого відпочинку та інших прав і гарантій, які визначені Кодексом.

3. Роботодавець зможе з власної ініціативи розірвати трудовий договір з працівником, якщо інше не визначено трудовим договором. У випадку розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця в односторонньому порядку, працівнику надається компенсаційна виплата в сумі та у порядку, визначених трудовим договором, але не менше розміру трьох мінімальних заробітних плат.

4. Щорічні оплачувані відпустки на прохання працівника може бути поділено на частини будь-якої тривалості або надано на її повну тривалість. За сімейними обставинами та з інших причин працівнику може надаватися відпустка без збереження заробітної плати на термін більший ніж 15 календарних днів на рік, а заробітна плата працівникам за весь час щорічної відпустки виплачується не пізніше першого дня відпустки.

5. Заробітна плата виплачується працівникові у строки, визначені трудовим договором, але не рідше одного разу на місяць. За взаємною згодою сторін може визначатися розмір заробітної плати працівника в іноземній валюті із зазначенням еквівалента її суми в грошовій одиниці України.

Про це повідомляє Ліга Закон. Бізнес.