11.07.2022, 16:57

Жінки яких професій можуть призиватися до військової служби??

Міністерство оборони затвердило перелік професій, які відповідають військово-обліковим спеціальностям, після отримання яких жінок братимуть на військовий облік".
Відтак, починаючи з 1 жовтня цього року на облік будуть ставити жінок, які отримали такі спеціальності:

Хімія, хімічні технології та інженерія, біологія
Інженерія програмного забезпечення, комп'ютерні науки, Інформаційні системи та технології, комп'ютерна інженерія
Харчові технології, розробка виробництва і перероблення продукції тваринництва
Стоматологія, медицина, медсестринство, фармація, технології медичної діагностики та лікування
Біомедична інженерія, біотехнології та біоінженерія
Ветеринарна медицина, ветеринарна гігієна
Облік та оподаткування, маркетинг, менеджмент, підприємництво, економіка, гроші, банківська справа та страхування
Видавництво та поліграфія
Державна безпека
Транспортні технології
Будівництво та цивільна інженерія, архітектура та мостобудування, геодезія та землеустрій
Авіаційний транспорт, Авіаційна та ракетно-космічна техніка
Електроніка
Журналістика, професійна освіта (за спеціалізацією), спеціальна освіта
Психологія, Соціологія, Політологія, Соціальна робота, соціальне забезпечення
Залізничний транспорт
Пожежна безпека

Жінки, які опанували спеціальності, що входять до переліку, повинні бути взяті на облік військовозобов'язаних з 1 жовтня 2022 року - згідно з Наказом Міноборони №35 від 07.02.2022.

У нормах частини 12 статті 1 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" вказано, що жінки, що знаходяться на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу або залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у час війни.