06.06.2012, 17:30

Не дають відпустки – звертайтеся до суду

Тривалість щорічної оплачуваної відпустки складає не менше 24-х календарних днів. Черговість надання відпусток визначають графіком. Сума оплати відпустки залежить від середньої заробітної плати працівника. Її виплачують за три дні до початку відпустки.
– Я працюю на підприємстві п’ять місяців. Наближається літо, і я хочу піти у відпустку. Чи маю я на неї право? – запитує менеджер Тетяна.

Ці та інші питання щодо тривалості та оплати щорічних відпусток, графіку їх надання та допомоги при порушенні прав працівника найбільше цікавлять українців.

Відпустка по закону – 24 дні
- Загальна тривалість щорічної відпустки складає не менше 24-х календарних днів за відпрацьований робочий рік, який відлічують з дня укладення трудового договору, - каже адвокат, голова «Подільської правової ліги» Андрій Місяць. - Колективним або трудовим договором можуть бути передбачені інші, більш тривалі види відпустки. Наприклад, інваліди першої та другої групи мають щорічні відпустки терміном 30, а третьої – 26 календарних днів. Якщо працівнику менше 18-ти років, то він має право на відпустку у 31 календарний день.

Порядок і умови надання, тривалість відпустки регулює Кодекс законів «Про працю» і Закон України «Про відпустки».

Стаття четверта Закону України «Про відпустки» встановлює такі види відпусток:

1. Щорічні відпустки: основна відпустка, додаткова відпустка за роботу у шкідливих та важких умовами праці, додаткова відпустка за особливий характер праці, інші додаткові відпустки, передбачені законодавством.

2. Додаткові відпустки у зв'язку з навчанням.

3. Творчі відпустки, відпустки для підготовки та участі у змаганнях.

4. Соціальні відпустки: відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами, відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, відпустка у зв'язку з усиновленням дитини, додаткова відпустка працівникам, які мають дітей.

5. Відпустки без збереження заробітної плати.
Законодавством, колективним договором, угодою та трудовим договором можуть встановлювати інші види відпусток.

Працюєш півроку – отримуєш відпочинок
Часто буває таке, що працівники не знають своїх прав під час роботи на підприємстві. Вони проходять випробування, працюють і не знають, коли вони мають право отримати першу щорічну відпустку, не знають, скільки потрібно для цього відпрацювати на підприємстві.

- Після закінчення шести місяців безперервної роботи за перший рік роботи на даному підприємстві працівник має право на відпустку, - розповідає адвокат. - Випробування входить у цей термін.

Щорічні відпустки повної тривалості до настання шестимісячного терміну надають лише певній категорії осіб. Це, наприклад, жінки перед відпусткою у зв’язку з вагітністю та пологами або після них; жінки, які мають двох або більше дітей до 15-ти років чи дитину-інваліда; інваліди; чоловіки, жінки яких перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами й інші.

Жінки, які вийшли на роботу після відпустки по догляду за дитиною до трьох років, часто не знають своїх прав і працюють на підприємстві по півроку після цієї відпустки, щоб отримати щорічну.

- Відпустка по догляду за дитиною до трьох років не пов’язана з терміном роботи на підприємстві, - пояснює Андрій Місяць. - По виході на роботу після закінчення трьох років декретної відпустки щорічну відпустку у такому разі надають в період, встановлений графіком на підприємстві. Жінка може йти у відпустку хоч з першого дня виходу на роботу, якщо це встановлено графіком відпусток на підприємстві. Закон цього не забороняє.

Ідемо у відпустку за графіком
Більшість працівників хочуть піти у щорічну відпустку влітку, щоб відпочити на морі. Але часто буває так, що довгоочікуваний відпочинок вони отримують восени, а то й взимку, і ні про яке море мова вже не йде.

- Стаття десята Закону України про відпустки передбачає, що черговість надання відпусток визначають графіками, які затверджують власник або вповноважений ним орган за погодженням з профспілковим комітетом чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом, - каже Андрій Місяць. - Цей графік доводять до відома всіх працівників. Під час складання графіку враховують інтереси виробництва, особисті інтереси працівників та можливості їхнього відпочинку. Це роблять для того, щоб не було ситуації, коли більшість або всі працівники одночасно пішли у відпустку.

Адвокат пояснює, що конкретний період надання щорічних відпусток у межах, встановлених графіком, узгоджують між працівником і роботодавцем, який зобов’язаний письмово повідомити про дату початку відпустки не пізніше, як за два тижні до встановленого графіком терміну. Тобто, працівник іде у відпустку тільки за графіком і не може це зробити, коли він захоче.

- Побажання щодо дати відпустки працівник має право висловити або особисто, або через профспілковий комітет, якщо він є на підприємстві, установі чи організації, - каже Андрій Місяць. - Якщо він не висловить побажань, то йому надають відпустку згідно з графіком і за два тижні до початку відпустки повідомляють його про це.

Отримали гроші – відпочивайте спокійно
Коли працівник іде у щорічну відпустку, він часто не замислюється над оплатою свого відпочинку, коли і у якій кількості він повинен отримати ці кошти. Він думає над тим, як йому впоратись з усією роботою до настання довгоочікуваної відпустки.

- Сума оплати відпустки залежить від середньої заробітної платні працівника, - розповідає адвокат. - Закон «Про відпустки» передбачає, що заробітну плату працівникам за час відпустки виплачують у повному обсязі не пізніше, як за три дні до її початку.

Якщо у посадових обов’язках працівника зазначили, що він має виконати наперед якусь частину роботи перед відпусткою, то роботодавець має право вимагати це від працівника.

Андрій Місяць пояснює, що вимагати будь-яку роботу, яка не передбачена посадовими обов’язками працівника, його посадовими інструкціями, роботодавець не має права. Такого прямого права роботодавця або прямого обов’язка працівника у законодавстві не встановили.

Не надали відпустки – звертайтеся до суду
Бувають ситуації, коли роботодавець не надає працівнику відпустку або надає її у неповному обсязі та ще й потім відкликає працівника з відпустки без вагомих на те причин.

- Роботодавець не має права не надати працівникові відпустку, - каже адвокат. - Він зобов’язаний це зробити. Відпустка – це право працівника. Поділ відпустки на частини допускають, але основна її тривалість не може бути меншою, ніж 14 календарних днів.

Щодо «відкликання з відпустки» стаття 79 Кодексу законів «Про працю» передбачає, що відкликання щорічної відпустки допускають за згодою працівника лише для відвернення стихійного лиха, виробничої аварії або усунення їхніх наслідків. Роботодавець не має права за власним бажанням або з інших причин відкликати працівника з відпустки.

Якщо роботодавець порушує права працівника, то останньому потрібно звертатися до суду з позовом про поновлення свого права. Зі скаргою можна звернутися до інспекції праці або прокуратури.