29.07.2014, 11:55

Як підтвердити пільговий стаж, якщо підприємство ліквідоване

Майже вісім років тому в головному управлінні Пенсійного фонду України в Рівненській області розпочала роботу Комісія з питань підтвердження стажу роботи на посадах, яка займається наданням прав на призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років.
Завдяки роботі Комісії понад 1,5 тисячі колишніх працівників нині не діючих підприємств, установ, організацій з особливо шкідливими та важкими умовами праці підтвердили пільговий стаж роботи на виробництві.

Укрпошта поки не буде приймати та доставляти поштові відправлення до Донецька та Луганська

Адже, непоодинокими є випадки, коли особа працювала в шкідливих умовах за Списком № 1 і № 2 чи на інших роботах, які дають право на зниження пенсійного віку (доярки, трактористи тощо), але сьогодні підприємства, колгоспи ліквідовані без визначення правонаступника і нема кому видати пільгову довідку про роботу протягом повного робочого дня в шкідливих чи особливо шкідливих умовах праці, про виконання встановлених норм обслуговування тварин, про зайнятість у виробництві сільгосппродукції протягом повного сезону чи протягом року у тваринництві.

А законодавство таку довідку вимагає, оскільки, як правило, в трудовій книжці відсутні дані, зокрема, про роботу протягом повного робочого дня, не зазначено характеру виконуваних робіт, розділу, підрозділу Списків, що були чинними в період роботи особи. Тим більше відсутні відомості, що дають право на пільгову пенсію дояркам (свинаркам), трактористам.

Для підтвердження стажу роботи заявник подає до управління Пенсійного фонду України за місцем проживання (реєстрації) такі документи:

- заяву про підтвердження стажу роботи;
- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (далі – Єдиний державний реєстр), а для підприємств, установ, організацій, ліквідованих до 1 липня 2004 року та/або щодо яких відсутні дані про проведення реєстраційних дій в Єдиному державному реєстрі, - інші - документи, що мають підтверджувати факт припинення підприємства, установи, організації в результаті їхньої ліквідації;
- трудову книжку;
- документи, видані архівними установами, зокрема:
а) довідку про заробітну плату;
б) копії документів про проведення атестації робочих місць (для підтвердження пільгового стажу роботи за Списками № 1 і 2 в періоди роботи після 21 серпня 1992 року);
в) копії документів про переведення на іншу роботу, на роботу з неповним робочим днем, надання відпусток без збереження заробітної плати (в разі відсутності – довідку про їхню відсутність).

Розкажіть про себе усім - як розмістити інформацію, рекламу та оголошення в "ОГО"

За потреби заявник може подавати інші документи, які підтверджують виконання робіт, що дають право на призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років (копії документів про нарахування та виплату заробітної плати, кадрові документи, журнали обліку, витяги з наказів, технологічний процес виробництва, посадові обов’язки тощо).

В управлінні Пенсійного фонду України за місцем проживання (реєстрації) заявника приймають документи, потрібні для підтвердження стажу роботи, перевіряють правильність оформлення, відповідність викладених у них відомостей про заявника даним паспорта та документам про стаж, фіксують та засвідчують виявлені розбіжності та не пізніше як протягом трьох робочих днів з дня надходження заяви про підтвердження стажу роботи направляють до головного управління Пенсійного фонду України в Рівненській області.

У головному управлінні розглядають заяви про підтвердження стажу роботи та з відповідною пропозицією про задоволення або відхилення заяви, разом з вмотивованим висновком направляють до Комісії.

"Комісія вимушена відмовити в підтвердженні пільгового стажу. Крім того, непоодинокі випадки, коли наявні документи не підтверджують роботу особи в шкідливих умовах (зокрема, відсутні відомості про зайнятість протягом повного робочого дня в шкідливих умовах, відсутні документи про характер виконуваних особою робіт тощо). Дуже часто трапляються випадки, коли на підприємстві не було проведено атестації робочих місць чи було проведено, але з порушенням термінів, у зв’язку з чим неможливо підтвердити весь пільговий стаж після 21 серпня 1992 року чи окремі періоди. Рішення Комісії можуть бути оскаржені в Пенсійному фонді України або в судовому порядку.", - розповідає начальник головного управління Пенсійного фонду України в області Василь Петняк.
Щасливе Рівне