02.11.2017, 14:00

Податковий календар на листопад 2017 року

Державна податкова інспекція у м.Рівному звертає увагу про строки подання.
Четвер, 9 листопада

Останній день подання
- звіту про суми податкових пільг за ІІІ квартал

- податкової декларації з податку на прибуток підприємства за три квартали платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу (платник податку на прибуток подає разом з відповідною податковою декларацією квартальну або річну фінансову звітність (крім малих підприємств) у порядку, передбаченому для подання податкової декларації (п. 46.2 ст. 46 Податкового кодексу)).

- розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями за результатами щоквартальної фінансово-господарської діяльності, за три квартали

- розрахунку податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення окремого балансу фінансово-господарської діяльності за три квартали платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу

- розрахунку податку на прибуток постійного представництва нерезидента, визначеного шляхом застосування до суми отриманого доходу коефіцієнта 0,7, за три квартали платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу

- декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами, за IІІ квартал

- податкової декларації з ПДВ платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу, за ІІІ квартал

- звіту про обсяги виробництва та реалізації спирту за жовтень (форма № 1-РС)

- звіту про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв за жовтень (форма № 2-РС)

- звіту про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів за жовтень (форма № 3-РС)

- звіту про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі за жовтень (форма № 1-ОА)

- звіту про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі за жовтень (форма № 1-ОТ)

- податкової декларації платника єдиного податку — фізичної особи — підприємця третьої групи за ІІІ квартал

- податкової декларації рентної плати з розрахунком:
рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів за ІІІ квартал; рентної плати за спеціальне використання води за ІІІ квартал; рентної плати за користування надрами без рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини за ІІІ квартал

- податкової декларації екологічного податку за ІІІ квартал

- податкової декларації збору за місця для паркування транспортних засобів за три квартали

-податкової декларації туристичного збору за три квартали

- податкової декларації платника єдиного податку юридичними особами та фізичними особами —підприємцями третьої групи за три квартали

- податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку за IІІ квартал (форма № 1ДФ)

Середа, 15 листопада
Останній день подання

- звіту про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) за жовтень (форма № ЗВР-1), якщо не передбачено подання інформації дротовими або бездротовими каналами зв’язку; довідки про використані розрахункові книжки за жовтень

Пʼятниця, 17 листопада
Останній день сплати

- авансових платежів з податку на доходи фізичних осіб фізичними особами — суб’єктами підприємницької діяльності

- податку на прибуток підприємства за III квартал

- частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями за результатами фінансово-господарської діяльності за III квартал

- ПДВ платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу, за ІІІ квартал

- рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів за ІІІ квартал

- рентної плати за спеціальне використання води за ІІІ квартал

- рентної плати за користування надрами без рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини за ІІІ квартал

- екологічного податку за ІІІ квартал

- збору за місця для паркування транспортних засобів за ІІІ квартал

- туристичного збору за ІІІ квартал

- єдиного податку юридичними особами та фізичними особами — підприємцями третьої групи за три квартали

Понеділок, 20 листопада
Останній день подання

- декларації акцизного податку за жовтень

- податкової декларації з ПДВ за жовтень платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю

- звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів (форма № Д4 (місячна)) за жовтень

- податкової декларації рентної плати з розрахунком: рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини за жовтень;

- рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України за жовтень;

- рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами за жовтень;

- рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України за жовтень

Останній день сплати

- авансового внеску з єдиного податку за листопад платниками першої та другої груп

- єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування роботодавцями за жовтень


Четвер, 30 листопада

Останній день сплати

- акцизного податку за жовтень

- ПДВ за жовтень платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю

- рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини за жовтень

- рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України за жовтень

- рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією України за жовтень
рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України за жовтень

- плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян) за жовтень
податку на доходи фізичних осіб з нарахованого, але не виплаченого доходу за жовтень

- податку на доходи фізичних осіб із загальної суми процентів, нарахованих за жовтень на поточний або депозитний банківський рахунок; на вклади членів кредитної спілки

- військового збору