07.12.2017, 08:40

До уваги рівненських підприємців: податковий календар на грудень-2017

Державна податкова інспекція у м.Рівному звертає увагу про строки подання.
Понеділок, 11 грудня 2017

Останній день подання

- звіту про обсяги виробництва та реалізації спирту за листопад (форма № 1-РС)

- звіту про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв за листопад (форма № 2-РС)

- звіту про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів за листопад (форма № 3-РС)

- звіту про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі за листопад (форма № 1-ОА)

- звіту про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі за листопад (форма № 1-ОТ)

Рівненська податкова відповідає: чи оподатковується пробачений борг?

П’ятниця, 15 грудня 2017

Останній день подання

- звіту про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) за листопад (форма № ЗВР-1), якщо не передбачено подання інформації дротовими або бездротовими каналами зв’язку; довідки про використані розрахункові книжки за листопад

- заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування з I кварталу 2018 р. та розрахунку доходу за попередній календарний рік

Середа, 20 грудня 2017

Останній день подання

- декларації акцизного податку за листопад

- податкової декларації з ПДВ за листопад платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю

- податкової декларації з рентної плати з розрахунком:

-рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини за листопад;

-рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України за листопад;

-рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами за листопад;

- рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України за листопад

- податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян) за листопад у разі неподання податкової декларації на 2017 р.

- звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів (форма № Д4 (місячна)) за листопад

Останній день сплати


- авансового внеску з єдиного податку за грудень платниками першої та другої груп

- єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування роботодавцями за листопад (крім гірничих підприємств)

Довідка: Податкова служба

Четвер, 21 грудня 2017

Останній день подання

- заяви про відмову від спрощеної системи оподаткування з I кварталу 2018 р.

Четвер, 28 грудня 2017

Останній день сплати

- єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування гірничими підприємствами за листопад

П’ятниця, 29 грудня 2017

Останній день сплати

- акцизного податку за листопад

- ПДВ за листопад платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю

- податку на доходи фізичних осіб з нарахованого, але не виплаченого доходу за листопад

- податку на доходи фізичних осіб із загальної суми процентів, нарахованих за листопад на поточний або депозитний банківський рахунок; на вклади членів кредитної спілки

- військового збору з нарахованого, але не виплаченого доходу за листопад
рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини за листопад

- рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України за листопад
рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією України за листопад
рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України за листопад

- плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян) за листопад
Щасливе Рівне