30.10.2018, 14:40

Хто надаватиме нотаріальні послуги в сільській місцевості

фото hreblya.pp.ua.

Громадяни, що мешкають у сільській місцевості, не завжди можуть одержати належний доступ до нотаріальних та реєстраційних послуг, На заваді стають чи то далека відстань до міста, де розташована нотаріальна контора, чи то брак часу, який втрачаєш, стоячи у довгих чергах, чи то високі ціни за послуги приватного нотаріуса.
Вирішення наведених проблем пропонується шляхом розширення кола осіб, діяльність яких буде спрямована на надання адресних послуг сільському населенню, зокрема у сфері нотаріату та державної реєстрації.

Хто має право на допомогу по безробіттю


1 жовтня 2018 року на офіційному сайті Верховної Ради України було зареєстровано проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення передумов для захисту економічних та спадкових прав громадян в сільській місцевості» (далі – проект Закону) № 9140 розроблено з метою наближення нотаріальних та реєстраційних послуг до осіб, які проживають (зареєстровані) у селах, селищах, селищах міського типу та містах районного значення».

Що робити, якщо вам не виплатили зарплату

Так, проектом Закону запроваджується поняття «уповноваженої особи органу юстиції», встановлюються необхідні вимоги для кваліфікованого здійснення наданих їй повноважень щодо вчинення нотаріальних та реєстраційних дій.

Найбільш суттєві зміни проект Закону № 9140 вносить до спеціального Закону України «Про нотаріат».

Проектом закону вноситься нова стаття 61, де уповноважена особа органу юстиції – це посадова особа головного управління юстиції, яка має вищу юридичну освіту, але не нижче першого рівня (бакалавр), стаж роботи у Міністерстві юстиції України, Головному управлінні юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі, на посадах безпосередньо пов’язаних з державним регулюванням, контролем або організацією нотаріату, державної реєстрації або консультантом державної нотаріальної контори не менш, як два роки, пройшла стажування в органах нотаріату та державної реєстрації не менше трьох місяців, та вчиняє нотаріальні дії встановлені статтею 361 цього Закону, а також інші дії, відмінні від нотаріальних, з метою надання їм юридичної вірогідності. Призначення на посаду уповноваженої особи органу юстиції та звільнення з цієї посади здійснюється за погодженням з Міністерством юстиції України.

Уповноважена особа органу юстиції має печатку із зображенням Державного герба України, найменуванням Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі де працює і відповідним номером.
З метою швидкого початку діяльності уповноваженої особи органу юстиції, проектом Закону встановлено мінімальний строк для стажування в органах нотаріату та державної реєстрації, враховуючи, що на момент призначення на посаду вона матиме стаж роботи в органах юстиції, нотаріату та державної реєстрації.

Уповноважена особа органу юстиції вчинятиме нотаріальні та реєстраційні дії, які є найбільш поширеними та такими, що користуються найбільшим попитом серед громадян, які проживають (зареєстровані) у селах, селищах, селищах міського типу та містах районного значення, а саме – посвідчуватиме договори купівлі-продажу, міни, дарування, довіреності, видаватиме свідоцтва про право на спадщину та свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя в разі смерті одного з подружжя, здійснюватиме у передбачених Законом випадках державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно, у тому числі земельні ділянки, що належать громадянам України, які проживають у сільській місцевості, здійснюватиме державну реєстрацію народження фізичної особи та її походження, смерті у сільській місцевості, а також державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців у зв’язку з оформленням спадщини.

Стаття 361. Нотаріальні дії, що вчиняються уповноваженими особами органів юстиції
Уповноважені особи органів юстиції вчиняють такі нотаріальні дії для осіб, які проживають (зареєстровані) у селах, селищах, селищах міського типу та містах районного значення:
1) посвідчують правочини (договори купівлі-продажу, міни, дарування, довіреності);
2) видають свідоцтва про право на спадщину;
3) видають свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя в разі смерті одного з подружжя;
4) видають дублікати нотаріальних документів, що зберігаються у справах уповноваженої особи органу юстиції.
За вчинення нотаріальних дій уповноважені особи органів юстиції справляють державне мито у розмірах, встановлених чинним законодавством.
За надання уповноваженими особами органів юстиції додаткових послуг правового характеру, які не пов'язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також технічного характеру справляється окрема плата у розмірах, що встановлюються Міністерством юстиції України. Кошти, одержані від надання таких додаткових послуг, спрямовуються до Державного бюджету України.

Та доповнена стаття 41 Місце вчинення нотаріальних дій
Нотаріальні дії можуть вчинятися будь-яким нотаріусом, уповноваженою собою органу юстиції чи посадовою особою органу місцевого самоврядування, за винятком випадків, передбачених статтями 9, 55, 60, 65, 66, 71 - 73, 85 цього Закону, та інших випадків, передбачених законодавством України.
Нотаріальні дії вчиняються в приміщенні державної нотаріальної контори, в державному нотаріальному архіві, приміщенні, яке є робочим місцем приватного нотаріуса, чи приміщенні органу місцевого самоврядування.

Уповноважена особа органу юстиції вчиняє нотаріальні дії в приміщенні визначеному наказом відповідного Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головного управління юстиції в області, місті Києві та Севастополі.

В окремих випадках, коли громадянин не може з'явитися в зазначені приміщення, а також коли того вимагають особливості посвідчуваного правочину, нотаріальні дії можуть бути вчинені поза вказаними приміщеннями.
Зміни пропонується внести і в ряд інших законів, таких як: Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»; Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»; Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»; Декрету Кабінету Міністрів України «Про Державне мито».

До того ж варто звернути увагу, що у проекті Закону крім уповноваженої особи органів місцевого самоврядування запроваджується уповноважена особа органу юстиції.

Нотаріальна палата України (далі – НПУ) одна з перших відгукнулася на даний законопроект та звернулася до Президента України Петра Порошенка з Відкритим листом, який надійшов 12 жовтня 2018 року.

У листі зазначено: «По – перше, вказані дії територіального управління юстиції безпосередньо суперечать положенням ст. 19 Конституції України, Закону України «Про нотаріат», ст. 2 Закону України « Про центральні органи виконавчої влади», тобто є неконституційними, незаконними та не відповідають засадам верховенства права.

Відповідно до ст. 2-1 Закону України «Про нотаріат» діяльність нотаріусів, як державних, так і приватних є самостійною. Міністерство юстиції України наділено повноваженнями лише здійснювати контроль за організацією нотаріату, перевіркою організації нотаріальної діяльності нотаріусів, дотримання ними порядку вчинення нотаріальних дій та виконання правил нотаріального діловодства.

У зв’язку з цим, територіальні органи Мін'юсту не уповноважені примушувати державних нотаріусів до вчинення дій щодо популяризації законопроектів та зобов’язувати їх звітувати щодо проведення роботи.

По – друге, вся нотаріальна спільнота вважає, що законопроект №9140 є неконституційним, порушує міжнародні зобов’язання України і містить величезні корупційні ризики, що в контексті припинення мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення становить загрозу національній небезпеці України.

Мін'юст замість того, щоб вирішити питання відносно заповнення 311 вакансій у державних нотаріальних конторах, пропонує, поряд із визначеною законом незалежною системою органів нотаріату за додаткові кошти державного бюджету запровадити так званий «квазінотаріат» - «інститут уповноважених осіб Мін'юсту», який буде у його повній залежності та підпорядкуванні.
Запропоновані у законопроекті № 91410 зміни є анти реформою і кроком на шляху до повернення радянської спадщини, коли держава мала монополію на вчинення нотаріальних дій.

Фактично дія законопроекту № 9140 спрямована на руйнування системи незалежного нотаріату».

У свою чергу, Мін'юст спростовує вище зазначену інформацію НПУ: «Таким чином, інформування щодо мети та новацій проекту Закону №9140 щодо надання жителям села окремих, чітко визначених нотаріальних послуг, таких як оформлення спадщини, дарування, видача свідоцтв про народження та смерть, жодним чином не суперечить існуючим нормам законодавства.

Міністерство юстиції формує і реалізовує політику у сфері нотаріату. Складовою формування державної політики є розробка законопроектів та інформування громадян щодо переваг та недоліків законопроектів у відповідних сферах політики».

Ольга Нікодімова, юрист.