07.11.2018, 13:20

Податковий календар на листопад 2018 року

Державна податкова інспекція у Рівному звертає увагу на строки подання.
Пʼятниця, 9 листопада

Останній день подання

податкової декларації з ПДВ платниками за ІІІ квартал
звіту про суми податкових пільг за ІІІ квартал
податкової декларації з податку на прибуток підприємства за три квартали платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу
розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями за три квартали
розрахунку податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення окремого балансу фінансово-господарської діяльності за три квартали платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу
розрахунку податку на прибуток постійного представництва нерезидента, визначеного шляхом застосування до суми отриманого доходу коефіцієнта 0,7, за три квартали платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу
звіту про обсяги виробництва та реалізації спирту за жовтень (форма № 1-РС)
звіту про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв за жовтень (форма № 2-РС)
звіту про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів за жовтень (форма № 3-РС)
звіту про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі за жовтень (форма № 1-ОА)
звіту про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі за жовтень (форма № 1-ОТ)
декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами, за IІІ квартал
податкової декларації рентної плати з розрахунком: рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів за ІІІ квартал; рентної плати за спеціальне використання води за ІІІ квартал; рентної плати за користування надрами без рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини за ІІІ квартал
податкової декларації екологічного податку за ІІІ квартал
податкової декларації збору за місця для паркування транспортних засобів за ІІІ квартал
податкової декларації туристичного збору за ІІІ квартал
податкової декларації платника єдиного податку юридичними особами та фізичними особами — підприємцями третьої групи за ІІІ квартал
податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку за IІІ квартал (форма № 1ДФ)

Четвер, 15 листопада
Останній день подання
звіту про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) за жовтень (форма № ЗВР-1), якщо не передбачено подання інформації дротовими або бездротовими каналами зв’язку; довідки про використані розрахункові книжки за жовтень

Понеділок, 19 листопада

Останній день сплати
податку на прибуток підприємства за III квартал
частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями за результатами фінансово-господарської діяльності за III квартал
ПДВ платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу, за ІІІ квартал
авансових платежів з податку на доходи фізичних осіб фізичними особами — суб’єктами підприємницької діяльності
рентної плати за: спеціальне використання лісових ресурсів за ІІІ квартал; спеціальне використання води за ІІІ квартал; користування надрами без рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини за ІІІ квартал
екологічного податку за ІІІ квартал
збору за місця для паркування транспортних засобів за ІІІ квартал
туристичного збору за ІІІ квартал
єдиного податку юридичними особами та фізичними особами — підприємцями третьої групи за ІІІ квартал

Вівторок, 20 листопада

Останній день подання

податкової декларації з ПДВ за жовтень
декларації акцизного податку за жовтень
податкової декларації рентної плати з розрахунком: рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини за жовтень; рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України за жовтень; рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами за жовтень; рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України за жовтень
податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян) за жовтень у разі неподання податкової декларації на 2018 р.
звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (форма № Д4 (місячна)) за жовтень
Останній день сплати
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування роботодавцями за жовтень (крім гірничих підприємств)
єдиного податку за листопад платниками першої та другої груп

Пʼятниця, 30 листопада
Останній день сплати
ПДВ за жовтень платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю
акцизного податку за жовтень
рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини за жовтень
рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України за жовтень
рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією України за жовтень
рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України за жовтень
плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян) за жовтень
податку на доходи фізичних осіб з нарахованого, але не виплаченого доходу за жовтень
податку на доходи фізичних осіб із загальної суми процентів, нарахованих за жовтень на поточний або депозитний банківський рахунок; на вклади членів кредитної спілки
військового збору з нарахованого, але не виплаченого доходу за жовтень

Примітка: платник податку на прибуток подає разом із відповідною податковою декларацією квартальну або річну фінансову звітність (крім малих підприємств) у порядку, передбаченому для подання податкової декларації (п. 46.2 ст. 46 ПКУ).

Щасливе Рівне