Подати
оголошення

24.02.2019, 19:00

Як рівняни можуть звертатися до влади

Фото з Інтернету

Кожен може звернутися, але для цього потрібно дотримуватися певних вимог.
Ці правила містяться на сайті Рівненської міської ради, city-adm.rv.ua. Уся необхідна інформація знаходиться у розділі "Звернення громадян". Як зазначається у цих правилах, громадяни України мають право звертатися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об’єднань громадян, установ, організацій незалежно від форм власності, підприємств, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов’язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявами або клопотаннями щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргами про їх порушення.


Звернення - це викладені в письмовій або в усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.

У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.

Звернення може бути подано як окремою особою так і групою (колективне).

Письмове звернення повинно бути підписано заявником із зазначенням дати. Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявникові з відповідним роз’ясненням не пізніше як через 10 днів від дня надходження.

Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором, а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.

Не розглядаються повторні звернення одним і тим же органом від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті, а також звернення осіб, визнаних судом недієздатними.

Звернення громадян повинні розглядатися і вирішуватися посадовими особами органів місцевого самоврядування об’єктивно, всебічно і вчасно, у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше 15 днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник або його заступники встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення.

Загалом, вирішити питання, порушені у зверненні, повинні не довше як за 45 днів.

Громадянина письмово повідомляють про результати перевірки заяви чи скарги і суть прийнятого рішення.

Нагадаємо, ще у 2016 році на сайті Рівненської міськради запрацював новий сервіс, який називається “Депутат на мапі міста", який дозволяє знайти депутата, що прив’язаний до округу, за допомогою адреси вашого проживання. Сервіс дає змогу дізнатися також його контактні дані: номер телефону та електронну адресу.