10.11.2020, 11:17

«Казкове» навчання

фото з my.rv.ua.

Початкова школа є особливою ланкою загальної середньої освіти, оскільки в молодшому шкільному віці поступово з ігрової діяльності визріває і формується навчальна діяльність як новоутворення цього віку.
Молодший шкільний вік характеризується нестійкою психікою і вразливістю, адже діти дуже швидко і легко піддаються впливу навколишнього середовища і дорослих. Саме тому в цей період потрібно докласти багато зусиль, щоб забезпечити необхідні умови для адаптування школяра до нових умов. Особлива роль у цьому процесі належить учителю початкових класів, а тому важливо, щоб він дібрав ті методи та засоби навчання, які будуть стимулювати розвиток школяра та його та жагу до навчання.

Ефективним інструментом створення доброзичливої атмосфери в учнівському колективі та засобом підтримання мотивації до пізнання нового є казка. Відомо, що казка – найдавніший жанр усної народної творчості. Вона вчить людину жити, вселяє оптимізм, віру в добро та справедливість. Казка, що увійшла в душу дитини, допомагає їй вчитися і вдосконалюватися, а також впливає формування її особистості. Однією з особливостей дитячого сприйняття казки є співпереживання героям; учень ставить себе на місце героя, мріє, аналізує, допомагає, підтримує чи навіть бореться разом із героєм.
Питанням виховання та навчання дітей за допомогою казки займалися безліч педагогів, письменників та психологів. В.О. Сухомлинський у своїй педагогічній діяльності часто використовував казки, оповіді, пісні та народні обряди, а у своїх творах показував доцільність їх у духовному зростанні учнівської молоді. Педагог стверджував, що «якщо мені вдавалось домогтись, щоб дитина, в розвитку мислення якої траплялись серйозні затримки, придумала казку, пов’язуючи у своїй уяві декілька предметів оточуючого світу, – значить можна сказати з упевненістю, що дитина навчилася мислити». Він радив педагогам використовувати казки як засіб розвитку творчого мислення дітей. Казка – це саме така розповідь, яку найкраще сприймають діти різного віку. Вона виховує і навчає, допомагає з користю провести дозвілля.

Кожен казковий твір викликає в дитини певні емоції. Наприклад, це може бути радість, щастя і веселощі, а інколи – сум, ненависть та біль. Це не просто здатність людини передати ці відчуття, а здатність казки викликати ці почуття. Читаючи казку, дитина входить у фантастичний світ, починає жити описаною дійсністю, життям свого героя. І це все дитина сприймає по-справжньому.

Мандруючи казкою, дитина може дізнатися щось нове та чимось поділитися. У початковій школі казка здатна виконати не лише виховні, а й розвивальні та навчальні завдання. За правильно організованого процесу роботи з казкою в учнів покращується мислення, увага, пам’ять та мовленнєвий розвиток. З кожною прочитаною казкою ми робимо для себе висновки та набуваємо нового досвіду.

Казка здавна була засобом опанування норм моралі і правил поведінки в суспільстві. Саме з текстів казок діти дізнаються, як потрібно/не потрібно поводитися в певних ситуаціях, за прикладами героїв казок розуміють, які вчинки є хорошими, а які – поганими, які люди є добрими, а які – лихими. Поринаючи у фантастичний світ, ставши частиною вигаданої реальності, школярик може змоделювати ймовірні наслідки своєї поведінки, ймовірну оцінку такої поведінки інших людей.

Усвідомлення того, що казка – це не звичайний набір слів і речень, а втілення етнічних особливостей світобачення, національних традицій і культури, дає можливість долучити молодших школярів до цінностей, які ми отримали у спадок від наших предків. Саме тому казку варто застосовувати в освітній діяльності, зокрема під час вивчення навчальних дисциплін. Помилковою є думка, що такі тексти можна використовувати лише під час вивчення дисциплін мовно-літературної освітньої галузі, адже залучення казок, а також завдання на створення тематичних казок під час вивчення інших навчальних дисциплін дає можливість на прикладах конкретних життєвих ситуацій чи задач казкового змісту формувати здатність адекватно діяти в соціумі, досвід належно реагувати на різні ситуації. Використання казки є ефективним прийомом усвідомлення важкого матеріалу.

Переповідання казок, створення власної казки не лише розвиває мислення молодшого школяра, а й стимулює його мовленнєву діяльність. А тому спільне прочитання/творення казки є ефективним процесом налагодження сприятливої атмосфери як у класі, так і в сімейному колі.

Казка допомагає розвивати дітей, вчить їх бути добрими. А ще казка для дітей може бути моделлю правильної поведінки і готує їх до можливих складних ситуацій у житті. За допомогою казки можна допомогти дітям вирішити особисті проблеми у спілкуванні з друзям, родичами та знайти вихід зі складних ситуацій.

У початковій школі народна казка впливає на формування особистості дитини. Казки доречно використовувати, оскільки казковий епос має велике значення у формуванні особистості школярів і в його подальшому розвитку та залучає до національно-культурних традицій українського народу. Тому впевнено поринайте у «казкове» навчання разом!

Думками ділилися:
Катерина Горбань, студентка спеціальності «Початкова освіта»,
Зоя Столяр, кандидатка педагогічних наук,
Національний університет «Острозька академія»

Щасливе Рівне