20.05.2021, 21:57

Трудовий і пенсійний стаж: уся необхідна інформація

Фото з Інтернету

Нова пенсійна реформа в Україні зачепила всі верстви населення, особливо людей, які йдуть на пенсію найближчими роками. Всі правила, за якими багато десятиліть нараховувалися пенсії, виявилися «за бортом». Натомість, з’явилися інші, які досить жорстко лімітують отримання або нарахування пенсій мільйонам українців.
Основою є Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», де відповідно до ст. 1 страховий стаж - період (строк), протягом якого особа підлягала державному соціальному страхуванню, якою або за яку сплачувався збір на обов'язкове державне пенсійне страхування згідно із законодавством, що діяло раніше, та/або підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню згідно із цим Законом і за який сплачено страхові внески. Таким чином, з 1 січня 2004 року стаж вище зазначеного напряму пов’язаний зі сплатою страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. До 1 січня 2004 року стаж вимірювався часом роботи (і це був трудовий стаж), після цієї дати – сумою фактично сплачених страхових внесків.

Цьогоріч Кабінет Міністрів України ухвалив законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі». Отже, потреба в трудових книжках відходить, так як весь світ поступово переходить в електронну форму. Тепер кожен охочий зможе на офіційному порталі Пенсійного фонду України ознайомитися з відомостями про свою трудову діяльність. За попередні роки такі відомості вносяться на підставі сканованих копій паперової трудової книжки.

Всі відомості про трудову діяльність працівника зберігаються у персональній обліковій картці застрахованої особи у реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування. Такі відомості включають у себе ПІБ, дату народження, ІПН, паспортні дані, місце проживання і засоби зв’язку, відомості про періоди трудової діяльності, дані про особливі умови праці, що надають право на пільги, інформацію про судимість за вчинення злочину та про позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю. Інформацію про підтвердження набутого особою за межами України стажу роботи для застосування накопичення періодів стажу роботи.

Згідно із Законом України «Про пенсійне забезпечення» основним документом, що підтверджує стаж роботи, є трудова книжка.

На жаль, існують випадки, коли трудова книжка відсутня або відсутні відповідні записи у ній, а також не збереглися документи про стаж роботи.

У такому випадку слід скористатися Порядком підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній.

У відповідності із цим Порядком для підтвердження страхового стажу особа може надати:

• довідку з підприємства чи його правонаступника, а у разі їх відсутності – архівних установ. Слід зауважити, що така довідка в обов’язковому порядку повинна містити посилання на первинні документи, на підставі яких вона видана;
• виписки із наказів. Варто знати, що накази з кадрових питань (про прийняття на роботу, звільнення, переведення на іншу роботу, оплату праці, сумісництво) зберігаються 75 років;
• особові рахунки та відомості на видачу заробітної плати;
• трудові договори і угоди з відміткою про їх виконання;
• наявні відомості в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;
• інші документи, які містять відомості про періоди роботи.

При відсутності вищевказаних документів, як доказ стажу роботи приймаються членські квитки профспілок. Але, слід мати на увазі, що до страхового стажу підлягають зарахуванню лише періоди, за які наявні відмітки про сплату членських внесків.

У разі неможливості підтвердити стаж робот архівними документами через їх відсутність – у зв’язку з воєнними діями, стихійним лихом, аваріями, катастрофами або іншими надзвичайними ситуаціями – стаж роботи, що дає право на пенсію, встановлюється на підставі показань не менше ніж двох свідків, які б знали заявника по спільній з ним роботи на одному підприємстві, в установі, організації (в тому числі колгоспі) або в одній системі.

За відсутності документів про період роботи і неможливості їх одержання внаслідок ліквідації підприємства або через відсутність архівних даних з інших причин, ніж ті, що зазначені вище, стаж можливо підтвердити на підставі показань не менше ніж двох свідків, які б знали заявника по спільній з ним роботи на одному підприємстві, в установі, організації (в тому числі колгоспі) або в одній системі і мали б документи про власну роботу за той час, стосовно якого вони підтверджують роботу заявника.

Опитування свідків проводиться органами Пенсійного фонду України.

До страхового стажу входять такі періоди:

– трудовий стаж, отриманий до 1 січня 2004 року (рахується календарно, в повному обсязі).
– періоди трудової діяльності з 1 січня 2004 року за умови офіційного оформлення трудових відносин;
– навчання у вищих, середніх, спеціальних закладах, училищах, аспірантурі, докторантурі та клінічній ординатурі з денною формою навчання, проходження курсів професійної підготовки та підвищення кваліфікації до 1 січня 2004 року;
– перебування на обліку у Центрі зайнятості та, відповідно, отримання допомоги по безробіттю;
– військова служба;
– перебування на фронті або участь у бойових діях;
– служба у воєнізованих формуваннях, гірничорятувальних частинах і аварійно-рятувальних підрозділах, створених відповідно до законодавства України;
– відпустка по вагітності та пологах;
– відпустка по догляду за дитиною до 3 років;
– виконання обов’язків батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу;
– інвалідність у зв’язку з нещасним випадком на виробництві або через профзахворювання;
– догляд за дитиною-інвалідом, інвалідом І групи, престарілою особою, котра потребує постійного догляду (за висновком МСЕК) або особою, що досягла 80 років, якщо такий догляд здійснює непрацююча працездатна людина.


На сьогодні таке поняття як «безперервний трудовий стаж» не існує, тому безперервність стажу роботи не дає ніяких пільг. Зараз тривалість безперервної роботи має значення хіба що для медичних і соціальних працівників, так як за це їм передбачені надбавки до зарплати.

Для виходу на пенсію у 2020 році після досягнення віку чоловіками 60 років та жінками 59 років потрібно мати страховий стаж.

з 1 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року – не менше 28 років;
з 1 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року – не менше 29 років;
з 1 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року – не менше 30 років;
з 1 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року – не менше 31 року;
з 1 січня 2025 року по 31 грудня 2025 року – не менше 32 років;
з 1 січня 2026 року по 31 грудня 2026 року – не менше 33 років;
з 1 січня 2027 року по 31 грудня 2027 року – не менше 34 років;
починаючи з 1 січня 2028 року – не менше 35 років.

Якщо людина досягла пенсійного віку, але не має потрібної кількості трудового стажу, то замість пенсії їй буде призначена тимчасова державна соціальна допомога непрацюючій особі.

Тимчасова допомога призначається органами соціального захисту населення і виплачується до досягнення особами віку, з якого вони набувають право на призначення пенсії. Тимчасова допомога непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, призначається з урахуванням її майнового стану і середньомісячного сукупного доходу.

Наприклад, вам 60 років, а ваш страховий стаж – 15 років. Право на отримання пенсії у вас з’явиться тільки в 65, а тому протягом п’яти років ви будете отримувати соціальну допомогу.

Але соціальна допомога не призначається громадянам, які продовжують працювати або мають будь-який інший дохід. Її також не призначать, якщо з’ясується, що будь-хто з членів сім’ї такої людини протягом попереднього року здійснив покупку на суму понад 50 тисяч гривень, якщо у його сім’ї є у володінні більше одного будинку або квартири, або більше одного автомобіля, якщо середньомісячний сукупний дохід сім’ї в розрахунку на одну особу за останні півроку перевищує 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Також, варто зауважити, що останнім часом набула популярності тема добровільної сплати ЄСВ, який встановлюється у розмірі 22 відсотки від мінімальної заробітної плати та з урахуванням коефіцієнтів за кожен куплений рік. «Купити» страховий стаж, якого бракує, можна на підставі договору про добровільну сплату. Купити, правда, можна всього 5 років стажу, ціна якого розраховується за спеціальною формулою: Стаж = ЄСВ * коефіцієнт * кількість місяців (при купівлі одного року коефіцієнт - 2). При цьому коефіцієнт буде знижуватися в залежності від кількості років, тому купуючи більше - один рік буде обходиться дешевше. Тут головне правильно розрахувати скільки років страхового стажу треба докупити, щоб мати можливість отримувати пенсію, а не соціальні виплати.

Особам, що бажають добровільно сплачувати ЄСВ, необхідно звернутися до податкового органу за місцем проживання.