23.12.2014, 10:05

Що таке мобілізація і якою вона буває?

Всі переймаються ситуацією в Україні, і велика частина населення переживає, що розпочнеться чергова хвиля мобілізації. Що таке мобілізація і якою вона буває, - пропонуємо дізнатися.
Мобілізація в Україні - це комплекс заходів, які дійснюються у державі з метою планомірного переведення органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, органів і сил Цивільної оборони України, галузей національної економіки, підприємств, установ і організацій на функціонування в умовах особливого періоду, а Збройних Сил України, інших військових формувань - на організацію і штати воєнного часу.

Мобілізація в Україні може бути загальною або частковою та проводитися відкрито чи приховано.

Загальна мобілізація проводиться одночасно на всій території України та стосується всіх органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, Збройних Сил України, інших військових формувань, органів і сил цивільної оборони України, галузей національної економіки,підприємств, установ і організацій.

Часткова мобілізація може проводитися в окремих місцевостях
держави, а також стосуватися деякої частини Збройних Сил України, інших військових формувань і окремих галузей національної економіки.

Рішення про проведення відкритої мобілізації має бути негайно оголошене через засоби масової інформації.

Рішення про проведення прихованої мобілізації доводиться по
закритих каналах до керівників Ради міністрів Автономної Республіки Крим, міністерств та інших центральних і місцевих органів виконавчої влади у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.

Статті до теми:

В Україні найближчим часом пройде загальна військово-медична мобілізація


Кого призвуть у ході третьої хвилі мобілізації