31.05.2013, 16:26

Які документи треба оформити, аби виїхати за кордон

Отож, якщо Ви вже вирішили їхати за кордон у пошуках кращої долі, одного знання законодавства країни куди подорожуєте, мало. Потрібно ще знати порядок оформлення документів для виїзду за кордон.
За інформацєю прес-служби УДМС України в Рівненській області, щоб отримати послугу видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон, потрібно:

- подати до ДМС необхідні документи (у разі проживання за кордоном подати документи до відповідної дипломатичної установи);
- перевірити правильність внесення персональних даних про себе до заяви-анкети, звертаючи при цьому особливу увагу на правильність написання транслітерації свого прізвища та імені, та засвідчити власним підписом у заяві-анкеті правильність таких даних;
- звернутися до територіального органу або підрозділу ДМС та отримати паспорт громадянина України для виїзду за кордон, надавши паспорт громадянина України для внесення відповідної відмітки, або відмову в оформленні та видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Вартість послуги та пільги

1. Держмито – 170 грн (Декрет Кабінету Міністрів України від 21.01.1993 №7-93 "Про державне мито").
2. Вартість послуг – 87,15 грн (Постанова КМУ від 4 червня 2007 р. №795 "Про затвердження переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання")
3. Вартість бланка – 120 грн (п. 4 Порядку надання підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби платних послуг, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1098 "Деякі питання надання підрозділами МВС та ДМС платних послуг")

У разі термінового (протягом 10 днів) оформлення:
1. Держмито – 340 грн (п. 6 "л" статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України від 21.01.1993 №7-93 "Про державне мито").
2. Вартість послуг – 174,30 грн (п. 5 Порядку надання підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби платних послуг, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року №1098 "Деякі питання надання підрозділами МВС та ДМС платних послуг")
3. Вартість бланка – 270 грн (п. 4 Порядку надання підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби платних послуг, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року №1098 "Деякі питання надання підрозділами МВС та ДМС платних послуг")

Пільги щодо сплати держмита перелічені в п.4 Декрету Кабінету Міністрів України від 21.01.1993 №7-93 "Про державне мито"

Подача заяви
Заява подається особисто або законним представником

Необхідні документи


1. заява, в якій зазначаються відомості про заявника: прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання), телефон. Заява оформлюється під час подачі документів працівником підрозділу ДМС України;
2. платіжний документ (квитанція) з відміткою банку, відділення поштового зв’язку або коду проведеної операції про оплату вартості цієї адміністративної послуги та бланка паспорта;
3. платіжний документ (квитанція) з відміткою банку, відділення поштового зв’язку або коду проведеної операції про сплату державного мита або документ, що підтверджує повне чи часткове звільнення від його сплати;
4. паспорт громадянина України, а для особи, яка не досягла 16 років, – свідоцтво про народження (після прийняття документів повертаються одержувачеві послуги);
5. копія реєстраційного номера облікової картки платника податків, крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті;
6. військовий квиток або документ, що його замінює (для чоловіків від 18 до 25 років, які відслужили строкову військову службу), або довідка відповідного військового комісаріату щодо можливості виїзду з України (для чоловіків віком від 18 до 25 років, які підлягають призову на строкову військову службу).
7. Для оформлення другого паспорта/проїзного документа чи одночасного оформлення двох паспортів/проїзних документів громадянин додатково подає заяву, в якій обґрунтовує необхідність здійснення регулярних поїздок за кордон (наприклад: здійснення пасажирських чи вантажних перевезень, участь у спортивних змаганнях чи концертно-театральних гастролях, підприємницька, туристична чи журналістська діяльність тощо). При одночасному оформленні двох паспортів/проїзних документів подаються дві заяви-анкети з одним примірником необхідних документів кожна.

Термін розгляду заяви


Заяви про оформлення паспорта розглядаються протягом не більш як одного місяця з дня подання документів, за виключенням наступних випадків:

При терміновому оформленні (за заявою особи) із сплатою підвищеного розміру держмита, вартості послуг та бланку – до 10 робочих днів.

Якщо поїздка пов'язана з терміновим лікуванням від’їжджаючого, від'їздом особи, яка супроводжує тяжкохворого, чи смертю родича, який проживав за кордоном, – протягом трьох робочих днів без збільшення розміру держмита, вартості послуг, бланку.

У разі виїзду на постійне місце проживання (еміграція) – 3 місяці.

У разі виїзду на постійне проживання за кордон усиновленої іноземцями дитини – громадянина України паспорт оформляється у строк до 10 робочих днів.

Результат отримання послуги

Отримання паспорта громадянина України для виїзду за кордон

Строк дії документа, що є результатом отримання послуги

10 років з дати видачі

Підставами для відмови у наданні послуги є:

обізнаність з відомостями, що становлять державну таємницю, – до закінчення строку, встановленого Законом України "Про державну таємницю" (у разі виїзду за кордон на постійне проживання);

діють неврегульовані аліментні, договірні чи інші невиконані обовёязання, – до виконання зобовёязань або розв'язання спору за погодженням сторін у передбачених законом випадках, чи забезпечення зобов'язань заставою, якщо інше не передбачено міжнародним договором України;

порушено кримінальну справу, – до закінчення провадження у справі;
засудження за вчинення злочину, – до відбуття покарання або звільнення від покарання;

ухилення від виконання зобов'язань, покладених на нього судовим рішенням, рішенням іншого органу (посадової особи), – до виконання зобов'язань;

свідоме сповіщення про себе неправдиві відомості, – до з–ясування причин і наслідків подання неправдивих відомостей;

підлягає призову на строкову військову службу, – до вирішення питання про відстрочку від призову;

щодо громадянина подано цивільний позов до суду, – до закінчення провадження у справі;

перебування під адміністративним наглядом органів внутрішніх справ, – до припинення нагляду.