17.02.2016, 21:00

Як різниться ставлення до стосунків у чоловіків та жінок

Дослідження на цю тему було проведене Інформаційно-аналітичним центром «RATING Pro».
Всі ми чудово знаємо, що чоловіки і жінки - дві протилежності з різними поглядами на життя, мріями та бажаннями. Але це далеко не все! Як виявляється, навіть спільно будуючи стосунки, і чоловіки, і жінки мають різні і навіть протилежні погляди на окремі аспекти цих відносин. Мова піде саме про українців.

Так, третина чоловіків і тільки кожна п’ята жінка вважають, що «справжній чоловік не повинен показувати свої почуття». Тезу частіше поділяють люди середнього та старшого віку, як правило, одружені, частіше в селах, ніж у містах. Найбільш консервативним у даному питанні виявився Захід, де майже 40% респондентів погодились з тезою, що справжній чоловік не повинен показувати свої почуття; для прикладу, в Центрі та на Сході таких вдвічі менше. Більш відкриті у питанні вираження своїх почуттів люди з вищим рівнем освіти, молодь, люди, які перебувають у громадянському шлюбі та розлучені.Лише близько 20% чоловіків і жінок вважають, що «жінка не повинна проявляти сексуальну ініціативу». При цьому, одружені люди (або ті, хто мали досвід шлюбу в минулому) більше схильні підтримувати даний підхід порівняно з неодруженими людьми. Чим вищий рівень фінансового благополуччя людей, тим толерантніші вони до питань сексуальних стосунків. Цілком закономірно, що старші люди, будучи більш традиційними і консервативними у своїх переконаннях, схильні підтримувати дану гіпотезу більше, ніж люди молодого і середнього віку.

55% чоловіків та 49% жінок згодні з тим, що «для чоловіків секс більш важливий, ніж для жінок». При цьому, найбільше схильні до схвалення даної тези неодружені люди та ті, хто перебуває у громадянському шлюбі. При цьому особливої різниці у поглядах різних вікових груп не виявлено.

Майже 60% жінок вважають, що «нічого поганого немає в тому, що дружина привертає до себе увагу інших чоловiкiв». При цьому, майже половина чоловіків погодились з даним твердженням.

Водночас майже 60% чоловіків вважають, що «нічого поганого немає в тому, що чоловік звертає увагу на інших жінок, крім дружини». Жінки виявились значно критичнішими у своїх оцінках – лише 38% погодились з даним твердженням.Чим молодші респонденти, чим вища їхня освіта, тим ліберальніші їх погляди щодо допустимої свободи як жінок, так і чоловіків. Найбільш ліберальні погляди у парах, які перебувають у громадянському шлюбі. У селах значно консервативніші погляди з даного питання, ніж у містах, і це більш характерно для Західної та Центральної України.

В дослідженні взяли участь 1800 респондентів.

Статті до теми:

Вісім речей, які чоловіки і жінки роблять по-різному

Що у жінці найбільше приваблює чоловіків?

Чоловік і жінка… Хто в головній ролі?

Як зима впливає на сексуальні бажання чоловіків та жінок
Щасливе Рівне