06.05.2017, 12:00

До уваги рівнян: податковий календар на травень 2017 року

Державна податкова інспекція у м.Рівному звертає увагу про останній день подання.
3 травня 2017
(середа)
Останній день подання
- податкової декларації про майновий стан і доходи, отримані громадянами та фізичними особами, які провадять незалежну професійну діяльність, за 2016 р.
- звіту про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску особами, які провадять незалежну професійну діяльність, за 2016 р. (форма № Д5 (річна))
Останній день сплати
- єдиного внеску особами, які провадять незалежну професійну діяльність, за 2016 р.

10 травня 2017
(середа)
Останній день подання
- звіту про суми податкових пільг за I квартал
- податкової декларації з податку на прибуток підприємства за I квартал платниками, в яких податковий період дорівнює календарному кварталу
- розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями за результатами щоквартальної фінансово-господарської діяльності, за I квартал
- розрахунку податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення окремого балансу фінансово-господарської діяльності за І квартал платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу
- розрахунку податку на прибуток постійного представництва нерезидента, визначеного шляхом застосування до суми отриманого доходу коефіцієнта 0,7, за І квартал платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу
- декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України, і знаходяться за її межами, за I квартал
- звіту про обсяги виробництва та реалізації спирту за квітень (форма № 1-РС)
- звіту про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв за квітень (форма № 2-РС)
- звіту про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів за квітень (форма № 3-РС)
- звіту про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі за квітень (форма № 1-ОА)
- звіту про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі за квітень (форма № 1-ОТ)
- податкової декларації про майновий стан і доходи фізичними особами — підприємцями, які вперше зареєстровані протягом І кварталу або перейшли зі спрощеної системи оподаткування на загальну
- податкової декларації з ПДВ платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу, за І квартал
- податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку за I квартал (форма № 1ДФ)
- податкової декларації з рентної плати за І квартал з розрахунком:
рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів;
рентної плати за спеціальне використання води;
рентної плати за користування надрами без рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини
- податкової декларації екологічного податку за І квартал
- податкової декларації туристичного збору за І квартал
- податкової декларації збору за місця для паркування транспортних засобів за І квартал
податкової декларації платника єдиного податку — фізичної особи — підприємця та юридичної особи платниками третьої групи за І квартал


15 травня 2017
(понеділок)
Останній день подання
- звіту про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) за квітень (форма № ЗВР-1), якщо не передбачено подання інформації дротовими або бездротовими каналами зв’язку; довідки про використані розрахункові книжки за квітень

19 травня 2017
(п’ятниця)
Останній день сплати
- авансового внеску з єдиного податку на травень платниками першої та другої груп
- податку на прибуток підприємств за I квартал
- частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями за результатами фінансово-господарської діяльності за I квартал
- ПДВ платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу, за І квартал
- рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів за І квартал
- рентної плати за спеціальне використання води за І квартал
- рентної плати за користування надрами без рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини за І квартал
- екологічного податку за І квартал
- туристичного збору за І квартал
- збору за місця для паркування транспортних засобів за І квартал
- єдиного податку платниками — юридичними особами та фізичними особами — підприємцями третьої групи за I квартал

22 травня 2017
(понеділок)
Останній день подання
- податкової декларації з рентної плати за квітень з розрахунком:
рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини;
рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України;
рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами;
рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України
- податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян) за квітень у разі неподання податкової декларації на 2017 р.
- декларації акцизного податку за квітень
- податкової декларації з ПДВ за квітень платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю
- звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів (форма № Д4 (місячна)) за квітень
Останній день сплати
- єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування роботодавцями за квітень (крім гірничих підприємств)

План перевірок підприємств Рівненщини Управлінням Держпраці

29 травня 2017
(понеділок)
Останній день сплати
- єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування гірничими підприємствами за квітень

30 травня 2017
(вівторок)
Останній день сплати
- акцизного податку за квітень
- ПДВ за квітень платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю
- плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян) за квітень
- рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини за квітень
- рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України за квітень
- рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією України за квітень
- рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України за квітень
- податку на доходи фізичних осіб з нарахованого, але не виплаченого доходу за квітень
- військового збору з нарахованого, але не виплаченого доходу за квітень.


Примітка: Державна податкова інспекція у м. Рівному повідомляє, що відповідно до ст. 57 Податкового кодексу України платник податків зобов’язаний самостійно сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого для подання податкової декларації.

Піклуючись про рівномірне наповнення дохідної частини бюджетів, про своєчасне надходження платежів до бюджету, зобов’язання по податках слід сплачувати у перші дні цього періоду, не чекаючи його останнього дня.

Щасливе Рівне