Ми у Facebook

Демидівський район

Районний центр: Демидівка.
смт. Демидівка
смт. Демидівка
Деми́дівський райо́н як адміністративно-територіальна одиниця утворений 22 вересня 1995 року.
Територія району становить 377 кв. км і перетинається річкою Стир.
Район розташований у південно-західній частині Рівненської області.
На північному сході межує з Млинівським районом, на сході – з Дубенським районом, на півдні – з Радивилівським , на заході – з Волинською областю.
Відстань до обласного центру автошляхами становить 80 км, від Демидівки до найближчої залізничної станції м. Дубно – 60 км.
Загальна площа земель сільськогосподарського призначення – 30192 га, у тому числі: сільськогосподарських угідь – 29306 га, лісових насаджень – 6949 га.
Територія району характеризується сприятливими природо кліматичними умовами, наявністю рекреаційних ресурсів для відпочинку та лікування: лікувально-торфові грязі урочища “Вичавки”, рідкісні лікарські рослини, чисті поверхневі та підземні мінеральні води. В екологічному плані територія абсолютно чиста, практична відсутність забруднюючих підприємств, викиди в повітря і водойми незначні.
На території Демидівського району розміщений санаторій “Хрінники”, а також мережа баз відпочинку.
Площа природозаповідних об’єктів району становить 56,4 га.
У складі району 30 сіл та 1 селище міського типу, які об’єднуються однією селищною та 11 сільськими радами.
Чисельність населення Демидівського району станом на 1 січня 2008 року становить 15,3 тис. осіб, у тому числі сільське – 10,1 тис. чол.
Працездатне населення становить 7337 осіб, або 48 відсотків наявного населення району.

Коротка історична довідка району
Уперше місцевість, що дала назву майбутньому районному центру Демидівка, документально засвідчена у 1472 році. Під час перепису населення в 1797 році поселенню, де проживає біля 679 чол., надається статус містечка.
З утворенням Рівненської області Демидівка стає одним з її районних центрів.
У 1962 році Демидівський район розформовано, а його територія ввійшла до складу Млинівського району.
22 вересня 1995 року, згідно з Постановою Верховної Ради України №346/95-ВР, утворено Демидівський район.

Соціально-економічний стан Демидівського району:
Професійна координація діяльності структурних підрозділів, управлінь та відділів райдержадміністрації, на чолі з її керівником забезпечила тісну співпрацю з органами місцевого самоврядування у вирішенні всіх питань життєзабезпечення району. За його сприяння вживаються заходи щодо створення умов для динамічного розвитку району, поліпшення життєвого рівня населення та забезпечення стабільної роботи галузей народногосподарського комплексу.

Промисловість
У районі стабільно, з року в рік, 7 підприємств виробляють промислової продукції в межах 6 млн грн.
За 4 місяці 2008 року обсяг випуску промислової продукції у порівняльних цінах склав 1818,2 тис. грн, що на 48%, або 589,9 тис. грн більше, ніж у відповідному періоді 2007 року. За звітний період жодне із підприємств не допустило спаду промислового виробництва.
Питома вага обсягів промислового виробництва району в загальнообласному обсязі становить 0,01%.
Частка промисловості у загальному обсязі реалізованої продукції району становить 5,9 % і на економіку району суттєво не впливає.

Агропромисловий комплекс
У районі нараховується 17 великих сільськогосподарських підприємств, які мають в обробітку 11 549 га ріллі та 20 фермерських господарств (816 га). Одержали паї та господарюють одноосібно 1 888 чол., у використанні яких знаходиться 5 191 га.
Під урожай 2008 року посіяно 11587 гектарів, з них: озимі зернові на площі 4897 га, 5613 га займає ярий клин, 1077 гектарів – багаторічні трави.
За звітний період поточного року всіма категоріями господарств вироблено валової продукції на суму 12073 тис. грн, у тому числі сільськогосподарськими підприємствами – 524 тис. грн, населенням – 11549 тис. грн, у процентному відношенні до минулого року це відповідно становить 102,5%, 167,9%, 100,8%.
За січень-квітень 2008 року звітні підприємства від реалізації продукції одержали 2 315 тис. грн чистого доходу та 728,5 тис. грн чистого прибутку, забезпечивши рівень рентабельності виробництва у межах 37,3%.
У 2008 році збільшилась чисельність поголів’я ВРХ, свиней, птиці, що відповідно на 100%, 115%, 103% більше до відповідного періоду минулого року.
Працює мережа пунктів сервісного обслуговування ВРХ в населення, яка охоплює 7 сільських рад району, три з них відкрито наприкінці 2007 року.

Інвестиційна діяльність
За сприяння голови райдержадміністрації стабільно зростають обсяги інвестицій у розвиток господарського сектору та соціальної сфери району.
На сьогоднішній день підготовлено шість інвестиційно-привабливих земельних ділянок з розрахунковою стартовою ціною.
Загальний обсяг інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування за 2007 рік склав 18446 тис. грн, що на 172,8%. більше, ніж у 2006 році.
Обсяг інвестицій у житлове будівництво за 2007 рік зріс на 90% і становив 13,7 млн грн.
За 4 місяці 2008 року введено в експлуатацію 291 кв. м житла. Газифіковано 12 індивідуальних житлових будинків.

Мале підприємництво
Нині в районі зареєстровано 34 малих підприємства, від діяльності яких надійшло надходжень до бюджетів усіх рівнів більше 25% від загальних надходжень.
Обсяг реалізованої продукції, вироблений у сфері малого бізнесу, за січень-квітень 2008 рік становив 1 300 тис. грн, що на 500 тис. грн більше, ніж у відповідний період минулого року.
Для поліпшення стану розвитку малого підприємництва в районі головою райдержадміністрації затверджено програму на 2007-2008 роки.

Споживчий ринок
Торговельна мережа району налічує 157 торгових об’єктів, з них: 107 магазинів, 26 підприємств громадського харчування. На території району діє один змішаний ринок в смт Демидівка.
За розрахунковими даними протягом І кварталу 2008 року обсяг роздрібного товарообігу склав 4,2 млн грн і збільшився на 35% порівняно з відповідним періодом минулого року. Обсяг реалізації товарів на одного мешканця становить 274 грн.
Споживчий ринок району представлений 40 об’єктами побуту. Послуги надають 9 юридичних осіб та 104 підприємці. Обсяг реалізованих послуг за звітний період 2008 року склав 206,9 тис. грн, що на одну особу становить 13,5 грн.

Надходження до бюджету
Завдяки заходам, які вжито органами виконавчої влади, забезпечено зростання надходжень до місцевих бюджетів. У квітні 2008 року голова райдержадміністрації провів співбесіди з керівниками сільських та селищної рад щодо залучення додаткових резервів наповнення бюджетів усіх рівнів. У результаті чого до загального фонду Зведеного бюджету району за 4 місяці 2008 року надійшло 2 009,3 тис. грн, що на 638,3 тис. грн більше, ніж за відповідний період 2007 року, завдання виконано на 111%.
Виконаний план надходжень до Державного бюджету. За 4 місяці 2008 року мобілізовано 306,7 тис. грн, що становить 104% до завдання і більше відповідного періоду 2007 року на 102,7 тис. грн.
Власні доходи за 4 місяці 2008 року виконано на 112,3% і склали 1 301,0 тис. грн, що на 143,9% більше, ніж за відповідний період 2007 року.
Недоїмка до бюджету станом на 1 травня 2008 року становить 72,8 тис. грн.

Оплата праці
Середньомісячна заробітна плата штатного працівника за січень-квітень 2008 року зросла на 43,8% і становила 957,86 грн (по області ріст – 39 %).
Рівень середньої заробітної плати по району за квітень 2008 року збільшився відповідно до прожиткового мінімуму, який встановлено на державному рівні для працездатних осіб з 1 січня 2008 року (648 грн) на 55,1 %.
Заборгованість із виплати заробітної плати в районі відсутня.
Позитивні зміни відбуваються і на ринку праці району.
Рівень безробіття в районі станом на 1 травня 2008 року становив 7,6 %, проти 8,8 % – на 1 січня 2008 року.
На новостворені робочі місця за 4 місяці 2008 року працевлаштовано 126 незайнятих громадян.
Кількість громадян, які отримали статус “безробітного”, – 571 чоловік.
На 1 травня 2008 року заборгованість до Пенсійного фонду становило 8,5 тис. грн.

Стан сплати за енергоносії
За 4 місяці 2008 року споживачами забезпечено розрахунки за використані електроенергію – на 92%, природний газ – 80,9%.
Боргів за спожиті енергоносії установами, що фінансуються з місцевого бюджету, за цей період немає.

Освіта, культура, охорона здоров’я
Чільне місце в діяльності райдержадміністрації, на чолі з її керівником, відводиться забезпеченню розвитку галузей соціально-культурної сфери.
На території району діють 17 загальноосвітніх шкіл, в яких навчається 2122 учнів, працює 5 дошкільних навчальних закладів, в яких дошкільною освітою охоплено 270 вихованців, що складає 30,2%.
В районі працюють: школа естетичного виховання, в якій навчаються 130 учнів, Демидівське ВПУ-25, в якому навчається 384 студентів, Будинок дитячої творчості, міжшкільний навчально-виробничий комбінат.
На території району функціонує один з найкращих оздоровчих закладів області – дитячий санаторій "Хрінники", в якому за зміну оздоровлюється біля 240 дітей.
Лікувально-профілактичну допомогу населенню надають 43 лікарів та 122 працівників середнього медичного персоналу. В районі діє центральна районна лікарня, 17 лікувально-профілактичних закладів.
Працює територіальний центр з обслуговування людей похилого віку та одиноких громадян в с.Більче.
На сьогоднішній день збережено мережу культурних закладів району, а саме: районний Будинок культури на 300 місць, 13 клубних і 11 бібліотечних установ. На території всіх сільських та селищної рад створено культурно-дозвіллєві комплекси, працює три колективи, які носять звання “народний аматорський колектив”, зокрема: оркестр народних інструментів районного Будинку культури, чоловічий вокальний квартет “Литаври”, фольклорний колектив “Перевесло” (с. Малеве).
Переглядів: 23551
купити смартфон Apple iPhone 15 Pro max у Львові, Україна


Актуальні новини України за сьогодні на https://www.ukr.net

Допомога ЗСУ


Робота в Рівному